Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 1 Pancratius


Beste ouders / verzorgers,
 
Onder nog zomerse omstandigheden stonden maandagmorgen bijna alle kinderen weer op het plein. Voor zover ik dat kon beoordelen wilden ze allen graag naar school. Als team waren we er klaar voor; de lokalen na de schoonmaak weer ingericht, de eerste plannen uitgewerkt en klaar om de groep aan de slag te gaan. Als team hebben we er in ieder geval veel zin in!

Schoolgids
Wat later dan gepland heeft u de schoolgids afgelopen donderdag ontvangen.  In de gids is veel informatie terug te vinden. We hebben beschreven hoe we het onderwijs vorm geven, maar u kunt ook veel praktische informatie terugvinden.
En zoals bijna elk jaar blijkt na het drukken dat er toch nog een foutje instaat. De kerstvieringen (duurt gelukkig nog wel even)
zijn niet op 23 maar op 22 december.
 
Studiedagen
In de kalender van de schoolgids heeft u wellicht al gelezen dat er twee studiedagen in september zijn. Dat was uiteraard niet de bedoeling.  De 14e september was later gepland. De scholing die we als team volgen zal gaan over de Kanjertraining en kon dit schooljaar alleen nog voor ons op de 14e september gepland worden. En schuiven met de andere datum was ook geen optie meer.
We hopen toch dat dat voor u niet tot problemen zal leiden.
 
Website
Op woensdag 31 augustus is onze vernieuwde website openbaar geworden. We zijn er zelf heel tevreden over. Voor ons als gebruiker is er met de site veel makkelijker te werken, maar vinden ook dat de nieuwe website er gewoon heel mooi uit ziet. We horen wel wat u er van vindt.
 
Jack Koomen
 
 
Schoolbibliotheek
 
De school is weer begonnen en dus is de bibliotheek ook weer open!
Er kunnen boeken geleend worden op woensdag van 12.00 - 12.30 uur. U kunt dan samen met uw kind leuke boekjes komen uitzoeken om mee naar huis te nemen. We hebben mooie prentenboeken, leesboeken van beginnende lezers tot groep 8 en ook informatieboekjes op verschillende niveau's.
Kom ook een keertje kijken!
 

Info avond
 
Dinsdag 20 september hebben we op onze school een informatie avond. U kunt dan in de klas van uw kind(eren) een kijkje nemen. De leerkracht zal vertellen wat er dit jaar allemaal aan bod komt in klas.
Voor de ouders van groep 8 zal er deze avond informatie worden gegeven over de NIO-toets.
De indeling van de avond ziet er als volgt uit:
Van 19:00 tot 19:30 groep 1-2 5-6 en 7
Van 19:30 tot 20:00 uur groep 3-4 + 8.
Voor de ouders van groep 8 zal het iets langer duren, maar we streven er naar om rond 20:15 uur klaar te zijn.
 
Jaarvergadering oudervereniging
 
Maandag 3 oktober staat de jaarvergadering van de OV gepland. Hierover ontvangt u later meer informatie. Maar u kunt de datum alvast in uw agenda zetten.
 
Kinderenboeken week
 
Woensdag 5 oktober start de kinderboeken week. Het thema dit jaar is "altijd jong"
Meer informatie volgt later.
 
Gymlessen
 
Ook dit jaar zal ik (juf Linda, Sportservice West-Friesland) de gymlessen verzorgen op de dinsdagochtend. Ik heb er weer veel zin in.
 
Hierbij een mededeling voor de gymlessen:
Omwille van de hygiëne/veiligheid vragen wij u er voor te zorgen dat uw kind over aparte gymkleding en gymschoenen (geen balletschoenen) beschikt. Bij voorkeur een gymbroekje, T-shirt of een gympak. Gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden. Tijdens de gymlessen is het gevaarlijk om sieraden te dragen. Er is tijdens de gym contact met andere klasgenoten en de kans dat je blijft haken is aanwezig. Daarom is de regel dat alle sieraden tijdens de gymlessen af moeten. Wanneer leerlingen het niet prettig vinden om de sieraden in de gymzaal of kleedkamer neer te leggen, is het raadzaam om ze thuis te laten op de dag dat ze moeten gymmen. De leerkracht die op dat moment gym geeft, is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of het kapot gaan van de sieraden. Het is ook mogelijk om de sieraden af te plakken met zelf meegenomen sporttape.
 
Sportservice Westfriesland organiseert de JeugdSportPas
De zomervakantie is weer voorbij dus een mooie gelegenheid om een nieuwe sport uit te proberen. Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen de kans om bij een vereniging vier lessen voor € 6,- uit te proberen zonder direct lid te worden. Door aan verschillende sportactiviteiten deel te nemen kunnen de kinderen direct of op een later moment een bewuste sportkeuze maken. Een goed moment dus om de sport te vinden die goed bij je past. De JeugdSportPas wordt in samenwerking met de lokale verenigingen georganiseerd door Sportservice West-Friesland. De leerlingen de groepen 3 t/m 8 uit de gemeenten Opmeer, Medemblik stad, Drechterland en Enkhuizen kunnen deelnemen aan een uitdagend sportaanbod.
In de eerste schoolweek worden de roosters op school uitgedeeld. Inschrijven kan vanaf 1 tot 22 september via www.sportservicewestfriesland.nl.              
 
Voor informatie over het inschrijven kijk je op de voorkant van het rooster.
Nieuw in Drechterland, Enkhuizen en Medemblik nu ook een sportpas voor ouders/verzorgers!
De stap richting een sportvereniging is voor ouders/verzorgers soms moeilijk te zetten. Via de sportpas voor ouders/verzorgers verlagen wij die drempel en is er ook voor hen een uitdagend aanbod. Dit aanbod geldt alleen voor de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Medemblik. Het aanbod is te vinden op het rooster die de kinderen meekrijgen van school en is te zien op de website van Sportservice West-Friesland.
 

Beste ouders/verzorgers,
 
U kunt mij het komend jaar op school tegenkomen. Daarom stel ik mij graag even aan u voor.
Mijn naam is Rieneke Oorthuis. Ik woon in Hoorn. Ik ben getrouwd met Ben en samen hebben wij 4 dochters.
Ik werk voor stichting SKO de Streek als leerkracht en ik ben verbonden aan de Pancratiusschool.
Als er zieke leerkrachten zijn, val ik in. Dat kan ook op een andere school zijn binnen de stichting, maar in eerste instantie op deze school. Daarnaast verricht ik ondersteunende taken.
Ik werk in principe op maandag en donderdag.
Ik heb er veel zin in om er een leuk en leerzaam jaar van te maken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Rieneke Oorthuis-Temme
 
 
Tussen schoolse Opvang de Kieft                
De tussen schoolse opvang vindt plaats in het lokaal van de buitenschoolse opvang.
Kinderen nemen zelf hun brood mee, drinken verzorgen wij (melk, karnemelk, thee).
Wij willen de ouders vragen om geen eten mee te geven wat wij moeten klaarmaken/opwarmen en ook vragen wij u om geen snoep mee te geven.
Om 12.00 halen wij de kleuters op bij de klas en de kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelf naar ons lokaal.
We gaan allemaal rustig aan tafel zitten, eten ons brood en krijgen drinken.
Alle kinderen blijven tot 12.15 aan tafel zitten en daarna mogen de kinderen die klaar zijn van tafel om te gaan spelen. Om 12.45 gaan we met alle kinderen naar het schoolplein tot school weer begint.
Net zoals thuis en op school gelden er op de tussen schoolse opvang ook regels. Deze regels zijn zichtbaar voor iedereen bij ons op de deur. Mocht het gebeuren dat een kind zich niet aan de regels houdt zullen wij contact opnemen met de ouders en school.
Komt uw kind incidenteel overblijven, dan graag de naam van uw kind invullen op de lijst bij de aula.
Voor meer informatie, vragen en inschrijving kunt u terecht bij de Pedagogisch Medewerksters van de Kieft. Ook zijn wij telefonisch te bereiken; 0229-263225
 
 
Scholierenveldloop 2016
 
Op woensdag 5 oktober vindt de 37e Rien Stout scholierenveldloop plaats.
In de bijlage vindt u meer informatie. De kinderen kunnen zich nu al opgeven bij hun leerkracht.
 

AGENDA:
7 september Aanschuiftafel Westwoud
14 september Studiedag team
Kinderen zijn vrij
20 september Info avond + NIO toets info ouders groep 8
29 september Studiedag
Kinderen zijn vrij
03 oktober OV jaarvergadering
05 oktober Start Kinderboekenweek
 
06 oktober
 
10 min. gesprekken
10 oktober 10 min. gesprekken
12 oktober NIO-Toets groep 8
15 t/m 23 oktober Herfstvakantie