Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 2 Pancratius

Afbeeldingsresultaat voor nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorger,

De tweede nieuwsbrief van dit schooljaar heeft u via de website in uw mailbox gekregen. 
U heeft masaal gehoor gegeven aan de oproep u in te schijven via de website en daar zijn we heel blij mee. 
Zo kunnen we optimaal gebruik gaan maken van onze nieuwe websitethumbs up

Inhoud:
* Agenda
* Voorwoord 
* ICT op school
* Kinderboekenweek
* Scholierenveldloop
* Stukje juf Linda
* De kleuter, ik en de ander
* Ouder-kind adviseur in uw gemeente
* De aanschuiftafel


AGENDA
Maandag 3 oktobeber                                                              Jaarvergadering oudervereniging                                                                      
 Woensdag 5 oktober           Start kinderboekenweg thema "altijd jong"
          Scholierenveldloop
 Donderdag 6 oktober           10 minuten gesprekken  ('s avonds)
 Maandag 10 oktober               10 minuten gesprekken   ('s avonds)
 Dinsdag 11 oktober            Aanschuiftafel OBS 't Padland Venhuizen
 Woensdag 12 oktober            NIO-Toets groep 8


Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
            Herfstvakantie                

Donderdag 27 oktober
         
            Continurooster kinderen zijn om 14:00 vrij

Beste ouders / verzorgers,
 
Op het moment van schrijven hebben we de eerste 4 schoolweken alweer achter ons liggen. Na de zomervakantie zijn we ontspannen gestart en draaien de groepen weer lekker.  Het mooie weer was geweldig in de hele maand september; soms wel eens te warm om alle aandacht bij het werk te houden.  Met name op de eerste verdieping liep de temperatuur sommige middagen hoog op.
Vorige week dinsdag hebben we onze kennismakingsavond gehad.   U heeft de gelegenheid gehad om nader kennis te maken met de groepsleerkrachten  en te horen wat de plannen voor het komende schooljaar zijn. De ouders van de groep 8 leerlingen zijn uitgebreid geïnformeerd over de route die we als school met de ouders afleggen om tot een goed advies voor de keuze van Voortgezet Onderwijs te komen.
Een eerste stap daartoe is het maken van de NIO- toets. De leerlingen maken die toets op woensdag 12 oktober a.s.
 
Kortom, de start was goed, is alweer even terug en er is al veel gedaan. Maar een goed begin is vaak het halve werk: het wordt vast weer een mooi jaar!
 
Jack Koomen

ICT-nieuws
 
Beste ouders,
 
Het schooljaar is al weer enkele weken op gang. De donkere avonden nemen weer toe. Wellicht meer tijd om lesstof (met uw kind) te oefenen op de computer. Hiervoor kunt U gebruik maken van twee gratis programma's: "Ambrasoft-thuis" en "Leskompas".
Voor Ambrasoft heeft U een code nodig die de leerkracht van uw kind kan meegeven. Vraag ernaar als U dat wilt gebruiken.
 
Op school hebben we ook een abonnement op Leskompas: een soort zoekmachine die oefeningen zoekt voor allerlei onderwijsgebieden, per groep gerangschikt. U mag dit ook downloaden en het kost niets! Enkele oefeningen spelen we ook op school. Bijv. "koeienletters", "plofsommen", "tafels oefenen", rekenproblemen uitgelegd, enz. Vraag uw kind er maar eens naar.
Dit kunt U op deze manier binnenhalen:
Download "leskompas" (even zoeken op google)             
Inlognaam: pancratius
Wachtwoord: oost
 
Het is niet verplicht, maar kan helpen bij het leren!
 
Volgende keer schrijf ik over hoe, en waarmee de kinderen op school op de computers werken.
 
Groeten, Marcel Hoebe
 
P.S. we hebben nieuwe computers en tablets besteld. Deze komen na de kerstvakantie!

Kinderboekenweek thema "Voor Altijd Jong"               

Woensdag 5 oktober is de start Kinderboekenweek. Wij starten dez dag met het lied/dans van Kinderen voor Kinderen, op het schoolplein om 08:45 uur. Juf Linda gaat deze dans oefenen tijdens de gymles en wij oefenen ook op school. Zo kunnen we een mooie dans neerzetten tijdens de feestelijke opening. 
Daarbij mogen de kinderen op 5 oktober verkleed als opa of oma naar school komen (denk aan een grijze pruik of bril).

Scholierenveldloop
 
Op woensdag 5 oktober a.s. organiseert AV Hollandia voor de 37e keer de Rien Stout Scholierenveldloop
 Leerlingen van onze school doen aan de veldloop mee.
 De te lopen afstanden zijn:

- groep 3 t/m 5: 1000 meter
- groep 6 t/m 8: 1300 meter 

De veldloop wordt gehouden in het sportpark de Blauwe Berg.
 
De eerste start is om 14.00 uur. Voor de meisjes van groep 3 klinkt op dat moment het startschot. Elke leerjaargroep kent twee starts, te weten één voor de meisjes en één voor de jongens. Tussen elke start zit acht minuten tijdsruimte. De juiste starttijd voor uw kind staat achter op het startnummer dat uw kind na aanmelding ontvangt.
 
Deelname is gratis. Na de veldloop ontvangen de deelnemende basisschoolleerlingen  een deelnamecertificaat.
 
Het team van de Pancratiusschool.

Drankenbord in de gymles
Tijdens de Nationale Sportweek heeft Sportservice tijdens de gymles de kinderen op een speelse manier bewust gemaakt van het aantal suikerklontjes in veel gedronken drankjes. Wat waren ze allemaal actief bezig en wat weten ze al veel over wat suiker met je doet! Maar wist u dat er in een sportdrankje Aquarius/AA wel 10 suikerklontjes zitten?!
Groetjes, Juf Linda                                                    De Kleuter: IK en de ander
En dan wordt een peuter een kleuter! Een grote stap voor een kind maar ook voor de ouders.                   
De kleuterleeftijd is de periode tussen ongeveer het vierde en zesde levensjaar. In deze tijd maakt de kleuter ingrijpende veranderingen in zijn ontwikkeling door. Een kleuter kan al snel véél meer dan een peuter, maar tegelijkertijd ook nog beduidend minder dan een kind van een jaar of zes, zeven.
Onlangs pakte ik weer eens het boek uit de kast  'De lastige kleuter of: Hoe breinleren ons helpt om kleuters te begrijpen 'door auteur Betsy van de Grift. Elke leeftijd is interessant. Ditmaal sta ik dus stil bij kleuters, wezentjes die mij altijd weer aangenaam boeien en verrassen door hun kijk op het leven.
Kleuters leven in één grote fantasierijke wereld waar 'alles kan en mag'. Waar het vooral om hen zelf draait. Dat past ook bij hun ontwikkeling. Wees gerust, een groot deel van dit ongewenste gedrag neemt vanzelf af. Het heeft allemaal te maken met de ontwikkeling van het kleuterbrein.
Daarin lijkt het puberbrein wel op het kleuterbrein omdat ook op de puberleeftijd het brein hard aan het werk is met het leggen van nieuwe verbindingen tussen de hersencellen. Dit wordt het rijpen van de hersenen genoemd. En dat kan voor de omgeving soms ongewenste pubergedragingen geven, zoals druk gedrag, emotionele ontladingen of zelfs beetje asociaal gedrag.
Het lastige voor de puber en zijn omgeving is dat de hersengebieden zich ontwikkelen van achteren naar voren, en laat nu net vóór in de hersenen het abstracte denken, het weloverwogen keuzes maken, consequenties van beslissingen overzien, goed plannen en prioriteiten stellen, worden geregeld.
En zo werkt het dus ook in het brein van de kleuter.  Het emotionele 'onderbrein', diepere brein, is daardoor meer (eerder) ontwikkeld dan de rationele kant. Simpel gezegd de emoties zijn sterker dan het redelijk denken wat het lastig maakt voor kleuters om heftige gevoelens onder controle te houden.
Een kleuter leert gelukkig steeds beter om éérst te denken en dan te doen. Met hulp van zijn omgeving, waaronder zijn opvoeders en school. Als ouders bijvoorbeeld met hun kind praten over gedachten en gevoelens maakt het kinderbrein verbindingen tussen de emotionele en rationele kant van zijn brein. Dit zijn nuttige leermomenten voor ouders en kind. Men helpt het kind door emoties te benoemen zoals "Jij bent boos (gevoel) omdat jij het stom vindt(gedachten) dat je niet mag mee spelen". Met het benoemen van emoties en gedachten maakt de ouder contact met de ratio-kant van het kinderbrein. Het kind leert zo na te denken over zijn gevoelens, gedachten en gedrag, en daardoor ook de gevolgen van zijn gedrag. Dit inzicht in het kinderbrein maakt dat je je kind beter begrijpt en snapt waar het gedrag, de emoties vandaan komen. Goed om te weten.    
Behoefte om eens door te praten over opvoeden en opgroeien?                                                             
Caroline van Duuren, de Ouder kind adviseur van Drechterland.                                               
E c.vanduuren@drechterland.nl  T: 0647462377

  Ouder Kind adviseur ( OKA) Caroline van Duuren

Ouder Kind adviseur in uw gemeente                                                                                                    
Voor vragen of zorgen over opgroeien en opvoeden
 
Wat doet de Ouder Kind adviseur?
De Ouder Kind adviseur biedt:
  • kortdurende ondersteuning aan ouders, bijvoorbeeld bij opvoedingsproblemen of bij ingrijpende gebeurtenissen zoals een overlijden of een echtscheiding;
  • biedt aan kinderen een luisterend oor en geeft steun en tips;
  • ondersteuning aan de peuter- en basisschool, bijvoorbeeld door mee te denken/praten over kinderen waar zorg om is (alleen met toestemming van de ouders);
  • hulp en ondersteuning aan ouders bij het doorverwijzen bij ernstige problematiek.
 
Het doel van de Ouder Kind adviseur is om, net als de peuter-/basisschool, bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling van uw kind.
 
Voor wie is de Ouder Kind adviseur?
Voor ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
 
Snel en goed bereikbaar
De Ouder Kind adviseur bezoekt elke peuter- en basisschool in Drechterland.
Op een aantal scholen zijn regelmatig spreekuren voor ouder en kind.
 
Toegankelijk en informatief
Tevens organiseert de Ouder Kind adviseur de aanschuiftafels op de basisscholen en woont zij de koffieochtenden bij op een aantal  peuterscholen.
 
Wanneer een Ouder Kind adviseur?
Bij vragen of zorgen over opvoeden en opgroeien.
De Ouder Kind adviseur biedt advies én hulp en laat niet los tot geregeld is wat nodig is voor het kind.
 
Hoe meldt U zich aan?
Zonder verwijzing kunt u zich aanmelden bij de Ouder Kind adviseur. Ook kan vanuit de peuter- en/of basisschool, met toestemming van de ouder/verzorger contact opgenomen worden met de Ouder Kind adviseur om een eerste afspraak te maken.
 
Contactgegevens van de Ouder Kind adviseur:
E: c.vanduuren@drechterland.nl
T: 06 47 46 23 77
Werkdagen: de hele maandag en dinsdag en woensdagochtend en donderdagochtend.
 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor verdere informatie staat zij u graag te woord.
Een terugkoppeling naar school is niet verplicht, maar wel wenselijk in het belang van uw kind.
 

De aanschuiftafel
Voor álle ouders en andere opvoeders met kinderen
in de gemeente Drechterland

'Maak werk van spelen'

'We ontnemen kinderen de kans om zichzelf te ontdekken'
' Het belang van vrij spelen wordt onderschat door ouders, waarschuwt de Amerikaanse psycholoog Peter Gray.
'Ouders die er steeds bovenop zitten, doen hun kind tekort'.
(Ditty Eimers − 27/04/14 TROUW)
 
'Maak werk van spelen door je kind de ruimte te geven om vrij te spelen.
Vrij spel is iets anders dan spelen. In spelen zit vaak een educatief stukje.
Zoals bij het spelen van memory of het maken van puzzels. In onze maatschappij wordt hier heel erg op gefocust. We zijn te gericht op cognitieve kennis, zoals het aanleren van letters en cijfers.  'Bij vrij spel gaat het er om dat kinderen een eigen plan trekken bij materiaal dat ze tegenkomen. Dit is essentieel bij het ontwikkelen van fantasie en creativiteit, maar ook voor het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen van kinderen. En dat hebben ze later in hun leven allemaal nodig.'
 
Is het dan niet goed om je kind tijdens een spel te stimuleren, sturen of corrigeren?                
Natuurlijk wel maar het is allebei belangrijk. Spelen en vrij spelen.

 
Het klinkt tegenstrijdig in de opvoeding maar toch krijgt u ditmaal tips van mij hoe u uw kind lekker kunt laten aanmodderen en minder in de gaten gaat houden tijdens het vrije spelen.              
Opvoeden is ook loslaten en dat zijn de opvoeders niet zo gewend. Komt u mee praten?
 
Wie:                     Voor alle ouders en andere opvoeders (opa's en oma's, de buuf e.a.)
Wat:                    De aanschuiftafel met het thema  'Maak werk van spelen'
Waar:                 OBS 't Padland  Padland 2 1606NL Venhuizen, T: 0228-541937
Wanneer:           Dinsdag 11 oktober a.s. van 8.45 tot ± 10.15u. Loop gerust naar binnen en schuif aan!   

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur
Voor vragen mail naar  cvduuren@drechterland.nl
Schuif maar aan…… je bent van harte welkom!