Een brede basis onder onze vleugels

KinderKerstviering

De kersttijd komt er weer aan.
Graag informeren wij u waar dit jaar de kindervieringen rond Kerstmis zullen plaatsvinden!

Kerstavond 24 december - zijn er verschillende gezinsvieringen:

* om 18.00 u in Zwaag onder leiding van parochianen

* om 19.00 u in Westerblokker eucharistieviering met medewerking van

het kinderkoor Sterren & Stars.

Kapelaan Cavagnaro zal voorgaan in deze viering.

* om 19.00 u in Westwoud een oecumenische viering waarin

Dominee Slot voor zal gaan en met medewerking van een samengesteld

kinderkoor. Deze viering is voorbereid in samenwerking met de

werkgroep Kinderkerst.

Eerste kerstdag 25 december is er een kerstgezinsviering in de Koepelkerk in Hoorn.
Ook dan zingen Sterren & Stars.

Deze eucharistieviering begint om 11.00 u.

Pastoor Jongerden zal voorgaan in deze viering.

Ook is er om 14.30 u een speciale viering in de Koepelkerk.

Dan is er kindje wiegen!

Jullie zijn van harte welkom bij deze vieringen.