Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 5


INHOUD:
* Kalender
* Voorwoord
* Groep 8
* ICT
* Voorleesdagen
*Jeugdsportpas
*Gabberweek
*Carnaval der dieren
 
16-1                       Start CITO toetsweken                                                                  
25-1     Voorleesontbijt groep 1-2
25-1 t/m 4-2     Voorleesdagen
7-2     Studiedag, alle kinderen zijn vrij
10-2     Rapporten mee naar huis
14-2 + 16-2           10 min. gesprekken
 17-2                      Open podium gr. 1-2 + 3-4    ouders zijn welkom               
 20-2 t/m 26-2      Voorjaarsvakantie
 27-2      Start dansproject

Voorwoord

Beste ouders / verzorgers,

Het is nog even wennen bij het noteren van een datum boven een bericht. Maar het is toch al weer echt 2017 !

Uiteraard namens alle collega's wens ik u voor het komende jaar alle goeds toe!  Ik hoop weer op een prima samenwerking tussen school en u als ouders.

Nieuw meubilair op de Meester Spigtschool.

In de voorjaarsvakantie worden er op de Meester Spigtschool nieuwe leerling tafels en stoelen geleverd.   Veel van die setjes zijn echt af en moeten worden vervangen, maar ook nog veel tafels en stoelen zien er nog goed uit. Ouders van leerlingen van de Meester Spigt hebben gelegenheid om indien gewenst een setje voor thuis te kopen. Wellicht zijn er onder u ook belangstellenden.  Daarom dit berichtje.  Het betreft houten tafels en stoelen met een licht ( Ahorn) tafelblad. We bieden de setjes aan voor € 5,- per set. Heeft u interesse, laat het mij dan per mail even weten.   Ik neem daarna contact met u op om een afspraak te maken.


Middelbare scholen bezoeken met groep 8

In het kader van het kiezen van de juiste middelbare school, gaan de kinderen van groep 8 in deze periode verschillende middelbare scholen bezoeken.
Op dinsdag 22 november zijn de kinderen van groep 8 naar SG Newton geweest. Het was een leuke middag bij SG Newton. De kinderen hebben een les robotica en koken gehad. Ze hebben zelfs meelwormen, sprinkhanen en slakken gegeten!!!
Op vrijdag 9 december bezoeken wij het Oscar Romero en op dinsdag 13 december bezoeken wij het Clusius College. Later zullen wij ook het d' Ampte bezoeken.ICT-nieuws
Deze maand zullen naar verwachting de nieuwe PC's binnenkomen. Tablets (HPx360) en HP-werkstations worden geleverd en gebruiksklaar gemaakt. Verder krijgt de kleuterklas van juf Mirella een (mobiel) digibord en zal het digibord in groep 7/8 vervangen worden door een 'touch-screen' -bord. Een behoorlijke investering om ons onderwijs de komende jaren "up-to-date" te houden.
 

Daarnaast zijn we bezig geweest met de spraaksoftware "L2S" (versie 9) van uitgeverij Visiria. Hiermee kunnen kinderen met leesproblemen ondersteuning krijgen bij het lezen in bijv. methode-tekstboeken. We zoeken nog naar geschikt materiaal voor op ons netwerk. De bedoeling is dat kinderen ook thuis ermee kunnen werken. Wordt vervolgd.
Ook gaat onze school werken met een handig communicatiemiddel voor het contact tussen ouders en school. Het is een ouderportaal van Basisonline. Onze website komt ook van hen.  Medio januari worden wij geschoold in het gebruik van de 'tool'. Daarna krijgt U van ons een uitgebreide toelichting wat dit hulpmiddel in de communicatie kan betekenen.
Voorleesdagen 2017

Woensdag 25 januari beginnen de nationale voorleesdagen. Deze duren tot 4 februari. In deze dagen staat het voorlezen van (prenten)boeken aan peuters en kleuters centraal. Dus gaan wij met de kleutergroepen, net als vele peuterspeelzalen, mee doen met deze voorleesdagen. Er wordt natuurlijk al geregeld voorgelezen op school, want het is leuk als de juf voorleest! Tijdens de voorleesdagen doen we er nog een schepje bovenop. De kinderen van groep 5/6 komen dan in de kleutergroep voorlezen en in groep 3/4 komen de kinderen van groep 7/8 voorlezen.  
                                                                               
Om deze dagen in stijl te beginnen willen we in de kleutergroepen een voorleesontbijt houden. Het is de bedoeling dat de kinderen -  25 januari - in pyjama naar school komen. We gaan gezellig samen ontbijten en er komt een speciale voorleesgast langs.

Aanbod JeugdSportPas biedt sportieve kansen              

De kerstvakantie is net voorbij en deelnemers kunnen zich alweer aanmelden voor de voorjaarsronde van de JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas krijgen deelnemers de kans om vier kennismakingslessen in een sport te volgen zonder direct lid te worden. De JeugdSportPas wordt georganiseerd door Sportservice West-Friesland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de gemeenten Drechterland en Enkhuizen.

Keuze uit verschillende sporten

Deze periode is er een groot aanbod van sport- en beweegactiviteiten waar deelnemers zich voor kunnen aanmelden. Er doen 16 verenigingen/ (sport)aanbieders mee.  Net als vorige periode is er in de gemeenten Drechterland, Enkhuizen en Medemblik ook aanbod voor volwassenen.

Nieuw is dit jaar voor alle gemeenten het aanbod `Sport Extra`. Sport Extra wordt aangeboden voor kinderen die de reguliere gymles spannend/lastig vinden en wat extra hulp willen. Samen met een bevoegde gymdocent gaat de deelnemer op zoek naar zijn/haar talent. Deze lessen worden aangeboden in sportcentrum de Bloesem Wognum.

Aanmelden en deelname

Met de JeugdSportPas krijgen deelnemers de kans om bij een vereniging een kennismakingscursus te volgen zonder direct lid te worden. In de eerste of tweede schoolweek krijgen de leerlingen de folder van de JeugdSportPas mee naar huis. Aanmelden kan tot uiterlijk 31 januari. De kennismakingslessen starten na de voorjaarsvakantie. Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit. Houd de website, in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Linda van den Berg, tel. 0229-28 77 00 of mail naar lvandenberg@sportservicenoordholland.nl. Het complete aanbod kunt u vinden op de website www.sportservicewestfriesland.nl onder de JeugdSportPas- button.

Met vriendelijke groet,

Linda Broersen - van den Berg

Combinatiefunctionaris DrechterlandGabberweek

Gabberweek zoekt meer deelnemers bij de groep mini's (groep 2)

Zit je in groep 2 en wil je graag proeven aan de Gabberweek dan is dit iets voor jou! Tijdens de mini Gabberweek kunnen de kinderen van groep twee één dagdeel meedoen aan een mini Gabber activiteit. De mini Gabber activiteit wordt in de buurt van de woonplaats gehouden. De Minigabbers uit groep 2 vervoeren wij daarom niet. Zij mogen door hun ouders of verzorgers worden gebracht. De groepen per locatie zullen niet groter worden dan 25 kinderen per keer. We zullen bij een grote inschrijving de activiteit meerdere keren per dag doen op de locatie.

Werkwijze

Voor de kinderen uit groep 2 hebben we een speciaal programma; Mini-Gabberweek. Op de website(www.gabberweek.nl) kan je zien op welke dag de activiteit in jouw woonplaats plaatsvindt. Wil jij je hier voor opgeven? Mail dan naar info@gabberweek.nl voor 20 januari(De kosten voor een activiteit zijn 5 euro per kind). Als de kinderen zich opgegeven hebben, gaan wij aan de slag met de planning. In de 3e week van januari krijgen de ouders een brief met tijden en andere info. De mini's moeten door de ouders naar de activiteiten worden gebracht, deze worden niet opgehaald en weggebracht.

Geef je dus op!

Vrijwilligers

Gabberweek is ook op zoek naar vrijwilligers, deze kunnen een keuze op de site maken tussen het begeleiden van deelnemers, vervoer, of catering
Maak gebruik van deze oproep en beleef deze fantastische week mee

Al jaren lees je in de krant hoe geweldig het is, maar iedere vrijwilliger is voor ons een positieve ambassadeur naar buiten, dus geef je via de site op.
We zijn op zoek naar alle leeftijden, dus van 14-75 jaar.

Onze jonge vrijwilligers gaan altijd op pad met volwassen vrijwilligers

Geef je dus op!

Muziekschool Oostelijk Westfriesland presenteert:                

Familieconcert Carnaval der Dieren

Carnaval der dieren is een compositie van  Camille Saint Saëns. Hij schreef het als een grapje voor zijn vrienden en wilde niet dat het in het openbaar werd uitgevoerd. Na zijn dood werd het één van zijn meest populaire composities.

Carnaval der dieren bestaat uit 14 korte delen, waarin de karakteristieke eigenschappen van een aantal dieren treffend muzikaal worden weergegeven. Dit maakt het stuk bijzonder geschikt voor met name jonge kinderen.

In het eerste deel, de mars, hoor je de leeuwen brullen. Daarna beelden de strijkers het gekakel van de kippen en de hanen uit en in een volgend deel dansen de schildpadden héél langzaam de Cancan.

In deel 9 beeldt de klarinet de koekoek in het bos uit en de vreemde dieren in deel elf zijn twee pianisten die aan het oefenen zijn. Het meest beroemd is misschien wel de romantische melodie van de zwaan. In het laatste deel, de finale, komen alle dieren nog een keer terug.                                                  

Het stuk wordt uitgevoerd door fluit, klarinet, trompet, hoorn, saxofoon, viool, keyboard, cello, slagwerk, accordeon en 2 piano's. De muzikanten zijn allemaal muziekdocent bij de muziekschool.

Tussen de delen zullen dierengedichten voorgedragen worden van Ivo de Wijs.

Het concert duurt ongeveer 25 minuten. Na afloop is er gelegenheid om de instrumenten uit te proberen!