Een brede basis onder onze vleugels

Schoolreisjes

SCHOOLREISCOMMISSIE

Oosterblokker, januari 2017                                     

 
 
Aan de ouders/verzorgers van alle kinderen van de Pancratiusschool,
 
Beste ouders/verzorgers,
 
Allereerst wil de schoolreiscommissie u nog een voorspoedig maar bovenal gezond 2017 wensen.
Dit jaar hebben we besloten om weer drie schoolreisjes te organiseren en we kunnen elke hulp van u, als begeleider, gebruiken. Dat is ook de reden dat wij nu al onderstaande data voor de schoolreizen aangeven.
 
Voor de groepen 1 t/m 6 kunt u zich opgeven als begeleider.
 
Bij groep 7 bent u naast begeleider ook vervoerder. U dient in het bezit te zijn van een auto om minimaal 4 kinderen te kunnen vervoeren en u dient ook een inzittende verzekering te hebben !  Houd er bij uw opgave rekening mee dat u de gehele dag weg bent, van 's morgens 08.00 uur tot ongeveer 18.00 uur !
Er moet een flink aantal kilometers gereden worden, indien gewenst kan hier een vergoeding voor de brandstof tegenover staan.
 
  • Groep 1 en 2 gaat maandag  15 mei op schoolreis
 
  • met groep 3,4 5 en 6 gaan we maandag 22 mei op schoolreis
 
  • Groep 7 gaat ook maandag 22 mei op schoolreis
 
U kunt zich uitsluitend per email opgeven/aanmelden als u wilt helpen; stuurt u dan een email naar:
 
schoolreiscommissiedekieft@gmail.com
 
 
Geef duidelijk in de email aan met welke groep u mee wilt gaan en vermeld ook uw mobiele telefoonnummer. Onduidelijke of niet volledige opgaves kunnen niet in behandeling worden genomen !
Graag ontvangen wij zo snel mogelijk uw opgave, zodat wij ook u zo snel mogelijk uitsluitsel kunnen geven. De sluitingsdatum voor uw opgave is 24 februari, hierna kunt u zich dus niet meer opgeven.
 
Naam: …………………………….             Naam leerling: ………………………...
 
Mobiel telefoonnummer: ……………………….
 
 
Met vriendelijke groet,
De schoolreiscommissie (schoolreiscommissiedekieft@gmail.com )