Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 6


                            
INHOUD:
* Kalender
* Voorwoord
* Andere opzet rapporten
* MRT
* Vakantie spelen
*Westfriese Knoop


 
 7-2                     Studie dag team. Alle kinderen zijn vrij.                                                                     
 10-2 Rapporten mee naar huis
 14-2 + 16-2 10 min. gesprekken
 17-2 Open podium groep 1 t/m 4 ouders zijn welkom
20-2 t/m 26-2 Voorjaarsvakantie
27-2 Start dansproject
28-2 Dikke dinsdag Carnalval op school.  Info volgt
   

Onderwerp: andere opzet van de rapporten.

Beste ouders/ verzorgers,

Op dit moment  worden op school nog de laatste toetsen afgenomen.  Nadat alle toetsen zijn afgenomen worden de resultaten door de leerkrachten verwerkt in het rapport wat uw zoon/dochter in februari meekrijgt.   We hebben de opzet van de rapporten veranderd.  Om die reden alvast deze informatie.
 
Waarom hebben we de rapporten veranderd?  Het oude rapport gaf u als ouder een beeld over de ontwikkeling van uw zoon/dochter op school.  Dat beeld werd echter alleen gegeven door de groepsleerkracht. We hebben gemeend het rapport uit te moeten breiden met het aangeven van zgn. objectieve gegevens. D.w.z. hoe zijn de prestaties van uw kind t.o.v. de gemiddelde leerling in ons land?
 
Om die reden hebben we voor een aantal vakken grafieken toegevoegd aan het rapport.  In het rapport treft u eerst een zgn. leeswijzer aan, waarmee we u informeren over de wijze waarop de grafieken "gelezen" kunnen worden. Dat vraagt mogelijk in het begin toch wat extra aandacht. Tijdens de rapportgesprekken verduidelijken de leerkrachten dit ook nog een keer, mocht u er nog vragen over hebben. Gaandeweg zullen de grafieken u vertrouwt gaan voorkomen.
 

Motorisch Remedial Teaching  
 
Alle kinderen uit groep 2 zullen na de voorjaarsvakantie deelnemen aan een motorische test. Het betreft hier een test welke plaats vindt onder schooltijd, in eigen speelzaal, waarmee de actuele motorische vaardigheden in kaart worden gebracht. Deze test zal door Linda van den Berg, onze gymjuf/bewegingsconsulente van Sportservice West-Friesland, worden uitgevoerd.
 
Met de gegevens van de test gaat Linda in gesprek met de leerkracht en ib-er om te kijken of het kind in aanmerking komt voor Motorisch Remedial Teaching (MRT).
 
Bij MRT wordt er extra motorische ondersteuning op een speelse wijze geboden. Elke week krijgen de kinderen een leuke beweegoefening mee waardoor ze op school of thuis extra kunnen oefenen.
 
Wanneer er kinderen naar voren komen, die in aanmerking komen voor MRT zullen de ouders een brief met daarin extra informatie ontvangen.


 2017
 De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen uit West-Friesland en omstreken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus naar het bos om daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het bos. Dit alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl

Wanneer zijn de Vakantiespelen?
De Vakantiespelen worden dit jaar gehouden in de volgende weken:
Week 31: 31 juli t/m 4 augustus
Week 32: 7 t/m 11 augustus
Week 33: 14 t/m 18 augustus
Week 34: 21 t/m 25 augustus
De deelnameplaatsen zijn over deze vier weken verdeeld. Kinderen die bij elkaar in de klas zitten komen daardoor bij ons ook in dezelfde groep terecht, samen met andere leeftijdsgenootjes. Het is ook mogelijk zelf een week te kiezen, vriendjes en vriendinnetjes maken ze altijd in het bos!
meer informatie en aanmelden www.stichtingvakantiespelen.nl
 

 Passend Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij per 1 augustus 2014 verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Kortom, of je nu gewoon of anders leert, elke school zal haar uiterste best doen een passend aanbod te doen voor al haar kinderen! En lukt dat niet dan werken de scholen met elkaar samen in het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop om de beste onderwijsplek voor een kind te vinden.
De Westfriese Knoop: het samenwerkingsverband in de regio
In het samenwerkingsverband werken het regulier, speciaal en speciaal basisonderwijs samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden, over extra ondersteuning en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal (basis) onderwijs.
  • De 'gewone' basisschool, met extra ondersteuning
    Natuurlijk is het 't mooiste als uw kind naar een 'gewone' school gaat. Oftewel de eigen basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. De school kan uw kind op verschillende manieren extra hulp bieden, bijvoorbeeld bij het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is. Ook kan de basisschool al veel extra bieden aan kinderen met andere speciale onderwijsbehoeften.
  •  De speciale basisschool
    Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. In onze regio zijn drie speciale basisscholen, SBO De Piramide en SBO De Wissel in Hoorn en SBO 't Palet in Grootebroek.
  • Speciaal onderwijs
    Sommige kinderen hebben zoveel extra ondersteuning nodig, dat ook de speciale basisschool niet genoeg is. Dit is bijvoorbeeld omdat zij slechtziend of slechthorend zijn, of dat zij een forse verstandelijke of lichamelijke beperking hebben. Ook kan probleemgedrag zoveel op de voorgrond treden, dat er een speciale school nodig is voor uw kind. Voor al deze kinderen is er het speciaal onderwijs. In onze regio hebben we een school voor Speciaal Onderwijs De Eenhoorn, zij geven onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking.
Ook maakt De Westfriese Knoop afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Oudertelefoon

Mocht u als ouder/verzorger uw verhaal, vraag of opmerking kwijt willen dan kunt u gebruik maken van onze oudertelefoon. Nico van Soerland zal u te woord staan. Soms krijgt u meteen een antwoord op uw vraag, soms wordt er een terugbelafspraak gemaakt voor een gesprek met een ter zake deskundige. De oudertelefoon is op maandag t/m woensdag te bereiken. U belt daarvoor met nummer: 0229-574901
Nieuwsbrief De Westfriese Knoop
Het samenwerkingsverband brengt twee keer per schooljaar - of vaker indien wenselijk - digitaal een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief wordt informatie gegeven over allerlei onderwerpen en activiteiten op het gebied van passend onderwijs. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze website www.dewestfrieseknoop.nl.  Scrol naar beneden op de homepage en kies voor "Nieuwsbrief voor ouders".