Een brede basis onder onze vleugels

Aanschuiftafel

De aanschuiftafel woensdag 8 februari 2017
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland


 
Pesten is laf!    
De Week Tegen Pesten 2016 is al even voorbij maar het werken aan een veilige omgeving voor kinderen  gaat het hele jaar door!
Pesten staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. En terecht, want het komt veel vaker voor dan we denken. Het gebeurt in de klas, op straat of in een vertrouwde omgeving via de computer. Je hoopt dat jouw kind er over praat als het zelf gepest wordt, als er in de klas wordt gepest of als het zelf pest.
Want pesten is laf en doet zeer!                             
                                                                                                                                
Leerkrachten worden via verschillende kanalen gewezen op de oorzaken en gevolgen van pesten en de noodzaak om actie te ondernemen. Dit gebeurt via studiedagen en een landelijk Protocol waar je je op school allemaal (leerkrachten, leerlingen en hun ouders,) aan moet houden.
 
Als leerlingen zich verantwoordelijk gaan voelen voor elkaar en voor de sfeer in de klas, zal pesten minder kans krijgen. Kinderen zijn vaak bang om iets over pesten te vertellen. Hoe pak je nu een dergelijk gesprek over pesten aan, met je kind of met school? Of met de ouder die jouw kind pest?
 
En wat kunnen ouders eigenlijk zelf doen om het pesten te laten stoppen op school en op straat? Vindt u dat de ouders hierin een rol hebben?
 
Ik wil u uitnodigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan, om te praten over de rol van de ouders, van de school en alle kinderen. Voor een fijne school waar elk kind zichzelf kan zijn en met plezier naar toe gaat.
 
Wie:          Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa's en oma's, de buuf en professionals)
Wat:          De aanschuiftafel met als thema : Pesten is laf!
Waar:        bs Jozefschool, Sint Lucasstraat 2 1601BP Venhuizen. Tel: 0228541456
Wanneer: Woensdag 8 februari staat vanaf 8.30 uur de koffie en thee klaar
                   We beginnen om 8.45 u  en het duurt tot  ongeveer 10.15.
                   Als u later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!           
 
Caroline van Duuren Ouder-Kind Adviseur                                    
Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl
Schuif maar aan…… Je bent van harte welkom!