Een brede basis onder onze vleugels

Extra nieuwsbriefBeste ouders/verzorgers, 

Een bericht over de carnavalsviering op de Pancratius.    

Woensdag 1 maart vieren we carnaval op school.  Dus niet, zoals eerder vermeld, op dinsdag 28 februari. Deze dag is om verschillende redenen niet handig voor een viering o.a. door de gymlessen die we op dinsdag hebben. 
Vandaar dat er dit jaar gekozen is voor woensdagochtend.       
Alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.    
Er worden allerlei leuke activiteiten gedaan en natuurlijk gaan we afsluiten met een grote polonaise door de hele school!
De oudervereniging zorgt voor wat lekkers. De kinderen hoeven deze dag dus geen eten en drinken mee te nemen.

Ouderportaal
 
Beste ouders/ verzorgers,
 
In een steeds veranderende samenleving veranderen wij allen, soms bewust, soms onbewust mee. Als school zien wij ook voortdurend  veranderingen op ons afkomen.   Over niet alles zijn we direct enthousiast, over enkele van die veranderingen wel.
Een van die veranderingen is de start met het Ouderportaal. Het ouderportaal is een digitale omgeving waarbinnen wij als school met u als ouders gaan communiceren, en u met ons. 
Dat gaat allemaal via het zogenaamde ouderportaal.
Waar moet u dan aan denken? Berichten van school worden naar u verstuurd via het ouderportaal en ontvangt u via de mail op de computer en eventueel via de app op uw telefoon.
Zelf kunt u ook via de app korte berichtjes sturen naar de leerkracht. Maar ook het plannen van de gesprekken tijdens de ouderavonden. U kunt straks zelf aangegeven op welke tijd u beschikbaar bent, ook in combinatie met ( eventuele ) andere kinderen uit uw gezin.
Voor ons is dat tijdwinst. 
Maar ook het doorgeven van ziekteverzuim gaat via het ouderportaal; het is sneller en directer. 
 
Al een groot aantal scholen in ons land werkt op die manier. Ook de Pancratius gaat daar mee beginnen. Uiteraard ontvangt u stap voor stap de instructies die nodig zijn om te starten.
Om de berichten uit de school te ontvangen, dient u zelf een aantal acties uit te voeren. Niet ingewikkeld; het is op veel scholen gelukt. Ook ons (school en ouders) gaat dat lukken.  Maar u moet zich wel aanmelden, omdat wij straks alleen langs die weg berichten versturen.
Thuis ontvangt u de berichten gewoon op via de mail. Het gebruiken van de mobiele telefoon is niet verplicht. Maar bent u in het bezit van een mobiele telefoon en downloadt u t.z.t de app, dan wordt het communiceren met de school wel vergemakkelijkt.
 
Op dit moment hoeft u nog niets te doen.  Binnenkort ontvangt u nieuwe informatie. De stappen daarin beschreven zijn van belang om uit te voeren.  (Twee weken) na het versturen van die stappen gaan we vanuit school voortaan via die route berichten versturen. 
Zorg dat u zich aanmeldt!
 
Het is dus van belang de eerstvolgende informatie over het ouderportaal goed door te nemen en de aangegeven stappen te volgen.  Mocht dat tot problemen leiden, dan kunt u daarover een mail sturen naar de leerkracht van uw kind.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jack Koomen