Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief Brede schoolNieuwsbrief Brede School "de Kieft"
Jaargang 3 ; nr 1
Van:          Basisschool  Pancatius
                   Peuterschool de Blokkerdoos ( Kappio)
                   Kinderopvang organisatie Smallsteps de Kieft.
Begeleiding, ontwikkeling, onderwijs en opvang van kinderen.
Alles in een!
Brede School de Kieft,  Pennekamplaan 58 1696 CD  Oosterblokker.
 
Beste ouders / verzorgers,
 
Met deze gezamenlijke nieuwsbrief willen we u informeren over onze "brede school".  Evenals in voorgaande schooljaren willen we u op de hoogte brengen van wat we gezamenlijk doen.   Want, op een aantal gebieden werken we al samen. En stap voor stap werken we toe naar een voorziening in Oosterblokker voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
 
 
De stap van peuter naar kleuter.
 
Kinderen op de Kieft worden tot hun 4e  verjaardag  opgevangen en begeleid door onze collega's van de Blokkerdoos.   Regelmatig lopen we bij elkaar binnen en hebben het over bv gebouwzaken
( onderhoud of het alarmsysteem bv)  of over het aantal kinderen wat de overstap gaat maken naar de basisschool.  Voor het maken van een prognose tav de schoolorganisatie is dat weer van belang.   Het gebied waarop we nog meer de  samenwerking aan willen gaan  zijn de inhoudelijke onderwerpen.  De komende maanden gaan we ten behoeve van de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn onze samenwerking intensiveren. Het doel is voor de kinderen  de overstap van  peuter naar kleutergroep zo soepel mogelijk te laten verlopen. Basisschool, peuterschool en kinderopvangorganisatie hebben daarin een rol. Daarbij kunt u denken aan   het samenwerken bij de keuze en uitvoering van thema's, het elkaar informeren over onderwerpen zoals bv taalontwikkeling of motorische ontwikkeling . En, als ouders kiezen voor de Pancratius als basisschool willen wij zorgdragen voor  een goede overdracht.   naar de kleutergroep. De collegas'van de peutergroepen informeren in een gesprek de leerkrachten van de groepen 1 /2 ( uiteraard pas na toestemming van de ouders).
 
 

Uitnodiging voor onze OPEN AVOND!!
 
Op donderdagavond 16 maart zetten alle gebruikers van de Kieft de deuren van ons gebouw weer open. U bent welkom om te komen kijken. Voor nieuwe ouders om zich te oriënteren en eventueel kinderen aan te melden. Voor bekende ouders om te kijken waar uw kind
( -eren) spelen en leren.   U bent welkom bij de peuterspeelzaal de Blokkerdoos, bij kinderopvangorganisatie Small Steps en basisschool Pancratius.
 
Hartelijke WELKOM:
 
Wanneer: donderdagavond 16 maart van 18.30 u tot 19.30 u
Waar: Brede School de Kieft, aan de Pennekamplaan in Oosterblokker.
Wat: u kunt kennismaken met Peuterspeelzaal de Blokkerdoos, kinderopvangorganisatie Small Steps en basisschool Pancratius.
Voor wie:   Voor kinderen, ouders/ verzorgers van Oosterblokker en daarbuiten die zich oriënteren op kinderopvang  en/of schoolkeuze  en voor alle kinderen en ouders/ verzorgers die aan onze school verbonden zijn.
 
De Kieft is de naam van onze brede school.  Een nieuw gebouw, grenzend aan het
Drachterveld. We beschikken over prima voorzieningen om kinderen optimaal te   begeleiden.  Nieuwsgierig geworden? U bent van harte uitgenodigd.  En, mocht 16 maart u niet uitkomen, bel dan gerust om een afspraak voor een ander moment te maken.
 
 
 
Peuterspeelzaal de Blokkerdoos :            06 11450583      www. kappio.nl
Basisschool Pancratius :                             0229 261270      www.rkbspancratius .nl
Kinderopvang Smallsteps  de Kieft          0229 263225      www.smallsteps.info