Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 7

   
INHOUD:
* Voorwoord
* Open avond
* inschrijvingen nieuwe leerlingen
* cultuur
* Bag2school kledinginzameling
* Schoolreiscommissie
* ICT

AGENDA
 Donderdag 9 maart           Dansvoorstelling Dansparels kleutergymzaal
 Donderdag 16 maart    Open avond Bredeschool de Kieft  van 18:30 tot 19:30 uur  
Woensdag 12 april Open podium bovenbouw. Ouders zijn welkom
Donderdag 13 april Witte donderdag Paasviering op school
Vrijdag 14 april     Goede vrijdag. Kinderen zijn vrij
Maandag 17 april Tweede Paasdag
24 t/m 30 april Vakantie
Maandag 1 mei Kledinginzameling Bag2School
Donderdag 4 mei                  Schoolfotograaf                                                                                     

 
Beste ouders/ verzorgers,
 
De dagen worden langer en af en toe al worden we getrakteerd op een aardige dag. Zo langzamer-hand nadert het voorjaar en dat is ook  goed.  Ik kan er zelf in ieder geval naar uitkijken.  Heerlijk om weer wat meer buiten te kunnen zijn.
Maar een maandbericht van school gaat natuurlijk ergens anders over. In dit overzicht treft u weer wat informatie over schoolse zaken aan.
 
Open avond 16 maart.
 
Donderdagavond 16 maart hebben we weer onze open avond. In samenwerking met de collega's van peuterschool de Blokkerdoos en kinderopvang Small Steps zetten we die avond de deuren  open.
U bent welkom om in het gehele gebouw een kijkje te kunnen nemen.  Dat geldt voor nieuwe ouders die zich oriënteren op de schoolkeuze van hun kind, maar ook u als bekende ouder bent welkom. De kinderen laten hun klas zien en vertellen over hun werkzaamheden. Maar ook kunt al vast een kijken in de groep waar u zoon/dochter in de volgende schooljaren komt.
Voor nieuwe ouders,  maar ook voor ouders van wie hun kind nog maar net op school  begonnen is, is er nog een presentatie over de school van 19.30 u tot 20.00 u. Die presentatie is in een kleuter-groep.
Opgeven vooraf is niet nodig; u bent gewoon welkom.
 
Samenvattend: Wat:                   open avond
                                 Wanneer:         donderdag 16 maart
                                 Waar:                 in onze brede school de Kieft
                                 Tijd:                    18.30 u tot 19.30 u
                                 Extra:                 presentatie over school van 19.30 u. tot 20.00 u.
 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen:
Ouders van wie er al kinderen op school zitten, maar die ook nog een zoon/ dochter hebben die in het volgende schooljaar 4 jaar wordt vragen we ook om voor 1 april alvast een inschrijfformulier in te vullen.   Wij willen i.v.m. de organisatie van het volgende schooljaar graag weten op hoeveel leerlingen wij kunnen rekenen.
Formulieren zijn op school verkrijgbaar, maar kunt u ook downloaden van de website van de school.
 
 
Ouderportaal
Bij het opmaken van de tussenstand vandaag bleek dat nog niet alle ouders zich hebben aangemeld voor het ouderportaal. Met klem wil ik u vragen dat zo spoedig mogelijk te doen. Want binnen nu en enkele weken zullen we als school alleen nog maar via het ouderportaal met u als ouder communiceren.  Het is dus echt van belang dat u zich aanmeldt. Mogen we op u rekenen?


Cultuur op de Pancratius

In de gemeente Drechterland is er een samenwerkingsverband tussen alle scholen om cultuur op de basisscholen te waarborgen. Hiervoor is enige jaren geleden een commisie op gericht. In samenwerking met de Blauwe Schuit wordt er jaarlijks een cultuurprogramma aangeboden. Dit jaar staat de disipline 'dans' centraal. Alle groepen van onze school krijgen een dansvoorstelling aangeboden.  De onderbouw is deze maand aan de beurt. Op 9 maart verzorgt dansgroep Dansparels   een interactivieve voorstelling  in ons gymlokaal. De kinderen worden in gedeeld in vakken. Tijdens de voorstelling wordt er om de kinderen heen gedanst. Na de voorstelling worden er per vak vraaggesprekken en dansopdrachten uitgevoerd met de kinderen. De kinderen van 'De Regenboog' uit Westwoud komen de voorstelling ook bijwonen.

In juni krijgt dit voor de groepen 1 t/m 4 een vervolg. Zij krijgen dan ook nog een workshop waarbij de kinderen zelf activitief aan het dansen gaan.

Ook de groepen 6 t/m 8 komen aan de beurt. Dit zal in april zijn met de voorstelling 'Buurman in de bieb'.

BAG2SCHOOL
De Pancratius gaat weer meedoen met de kledinginzamelingsactie "Bag2school". De kinderen krijgen binnenkort een zak mee waar u de kleding in kunt stoppem. Mocht u meer kleding hebben dan mag het ook in een vuilniszak gedaan worden. U kunt uw oude kleding inveleveren op school. Dit kan op maandagmiddag om 13:00 uur in de aula.
We hopen zo weer een leuke bijdrage op te halen voor de kinderen van onze school. Voor elke kilo kleding krijgt de school 30 cent.

Schoolreiscommissie
 
De schoolreiscommissie heeft de balans op gemaakt en wij komen voor de schoolreizen nog een aantal begeleiders en chauffeurs tekort. Zonder uw hulp kunnen wij helaas geen schoolreis organiseren.
 
Voor de groepen 1 t/m 6 kunt u zich opgeven als begeleider.
 
Bij groep 7 bent u naast begeleider ook vervoerder. U dient in het bezit te zijn van een auto om minimaal 4 kinderen te kunnen vervoeren en u dient ook een inzittende verzekering te hebben !  Houd er bij uw opgave rekening mee dat u de gehele dag weg bent, van 's morgens 08.00 uur tot ongeveer 18.00 uur !
Er moet een flink aantal kilometers gereden worden, indien gewenst kan hier een vergoeding voor de brandstof tegenover staan.
 
  • Groep 1 en 2 gaat maandag  15 mei op schoolreis en zijn wij nog op zoek naar 1 begeleider
 
  • met groep 3,4 5 en 6 gaan we maandag 22 mei op schoolreis en zijn wij nog op zoek naar 2-3 begeleiders
 
  • Groep 7 gaat ook maandag 22 mei op schoolreis en zijn wij nog op zoek naar 2 chauffeurs met een auto.
 
U kunt zich per email opgeven/aanmelden als u wilt helpen; stuurt u dan een email naar:
 
schoolreiscommissiedekieft@gmail.com
 
Geef duidelijk in de email aan met welke groep u mee wilt gaan en vermeld ook uw mobiele telefoonnummer. Graag ontvangen wij zo snel mogelijk uw opgave.
 
Naam: …………………………….             Naam leerling: ………………………...
 
Mobiel telefoonnummer: ……………………….
 
 
Met vriendelijke groet,
De schoolreiscommissie (schoolreiscommissiedekieft@gmail.com )

ICT
Ict-nieuws
Vorige maand zijn er 27 tablets (HP x360) de school in gekomen vergezeld van een tabletkar. De bovenbouw is al ijverig bezig om mobiel digivaardig te zijn. Komende tijd werken we aan een manier om thema's te verwerken en te presenteren op/met de tablets.
Volgende week komen er twee 'touch-screens', één in groep 7-8 en één in groep 1-2 (juf Mirella). Ook enkele nieuwe werkstations voor de leerkrachten en leerlingen zullen geïnstalleerd worden. De bedoeling is om het onderwijs op Pancratius snel en efficient te maken/houden.

Mede daarom start Groep 6 deze maand met het tien-vingertypen via "ticken.nl". Alle leerlingen van groep 6 hebben inmiddels een inlog via de thuismail binnengekregen. Met tien vingers typen verhoog je de snelheid van schrijven en verbeter je de spellingvaardigheid. Bij de vorige groep 6 (nu groep 7) is er hard gewerkt (voornamelijk thuis) om typvaardig te worden.
Groep 6: veel succes. Begin 2018 moet je klaar zijn!