Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 8

 Inhoud:
* Voorwoord
* Aanschuiftafel
* Kinderkruisweg
* Bag2school
* Schoolfotograaf
* Knutselcircuit + Paasviering


 
 Maandag 3 april                                                      Start dansproject bovenbouw                                
 Woensdag 12 april  Open podium bovenbouw. Ouders zijn welkom
 Donderdag 13 april  Paasviering op school
 Vrijdag 14 april  Goede vrijdag. Alle kinderen zijn vrij.
Maandag 17 april
Vrijdag 21 april
 2e Paasdag. Alle kinderen zijn vrij
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij
 Maandag 24 april  Mai vakantie t/m 30 april
 Maandag 1 mei  Start project "reis door de wereld"
Bag 2 school kleding inzameling
 Donderdag 4 mei  School fotograaf

Voorwoord
Beste ouders/ verzorgers,
 
Zo langzamerhand komen we alweer in de laatste fase van het schooljaar.  Na de open avond in maart hebben we de meeste aanmeldingen binnen en kunnen we de voorbereiding op het volgende schooljaar een vervolg geven. En, zoals het er nu naar uitziet, zullen we ook volgend jaar kunnen starten met 4 groepen.   Maar daarover later meer.
Eerder heb ik u al doorgegeven dat we gestart zijn met het nadenken over de her-inrichting van de speelplaats. We hebben daartoe de samenwerking gezocht met de Twee Heeren uit Enkhuizen.  We hebben van hun foto's ontvangen die de komende weken ook met de leerlingen worden bekeken. De vraag daarna is welke ideeën de kinderen zelf hebben over hun nieuwe speelplaats. Die ideeën worden meegenomen in het ontwerp wat de Twee Heeren gaan maken. We streven ernaar om dat plan voor de zomervakantie nog rond te hebben.
 
Kinderkruisweg Op Goede Vrijdag - 14 april - is de regionale kinderkruisweg.
In de link hieronder leest u hier meer over.
2017-04 uitnodiging kinderkruisweg en paaswake.pdf


De aanschuiftafel Woensdag 12 april a.s.
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland
 'WEERBARE KINDEREN'    

 
Kan dit meisje of deze jongen wel tegen een stootje of is het niet zo weerbaar?
Tijdens deze tafel gaat het niet over lichamelijk flink of stoer zijn maar over emotioneel en verstandelijk sterk. Een kind kan een stuk kleiner zijn dan leeftijdgenoten, misschien niet zoveel spierballen of een zwakke gezondheid hebben maar evengoed emotioneel weerbaar zijn.
Daarin hebben ouders en scholen een heel belangrijke rol.
Weerbaar zijn is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling.
 
Het gaat over waarom het belangrijk is om in de opvoeding aandacht te besteden aan emotionele weerbaarheid. En natuurlijk volgt dan jullie vraag: hoe krijgen we een weerbaar kind? Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat een kind emotioneel stevig in zijn schoenen staat. Waardoor het kind beter kan omgaan met alledaagse moeilijkheden of ingrijpende gebeurtenissen in zijn of haar leventje.
 
Deze aanschuiftafel bestaat uit de 6 bouwstenen van Triple P
1 Gevoelens herkennen en accepteren 2 Gevoelens uiten op een passende  manier  3 Een positieve kijk ontwikkelen  4 Vaardigheden voor moeilijke situaties   5 Negatieve gevoelens hanteren
6 Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
 
Schuif maar aan…… je bent van harte welkom!
Wie:                  Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa's en oma's, de buuf en professionals)
Wat:                  De aanschuiftafel met het thema  'WEERBARE KINDEREN' 
Waar:               RK bs Mr Spigtschool, Duijvenbrug 15 1616 PD te Hoogkarspel tel: 0228-561809.
Wanneer:        Woensdag 12 april om  8.45/8.50  tot  ± 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.
                          Als je later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!     

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur                                    
Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl

Bag2school actie
Wij gaan dit jaar weer meedoen met de actie Bag2school. Dit is een kledinginzamelingsactie. Het is de bedoeling dat we zo veel mogelijk kleding inzamelen. Want voor elke kilo kleding krijgt de school 30 cent. Dat kan behoorlijk oplopen en dus een mooi bedrag opleveren voor onze school. Dit geld kunnen we gebruiken voor leuke materialen voor de kinderen. Dus als uw kledingkast aan een opknapbeurt toe is en de winterkleding kan de deur uit, vul dan de zak van Bag2school! En heeft u niet genoeg aan 1 zak, dan mag het ook in een gewone vuilniszak gestopt worden.
De leerlingen krijgen donderdag 20 april  de zak mee naar huis, Op deze zak staat precies wat er allemaal in mag. De inleverdatum is maandag 1 mei. U mag deze dag de zak(ken) in de aula zetten.
 
 
Schoolfotograaf
Donderdag 4 mei komt die schoolfotograaf bij ons op school. Meer informatie volgt later.
 
 
Knutselcircuit 
Maandagmiddag 10 april gaan we een creatief paascircuit houden.
Alle kinderen van de hele school zijn ingedeeld bij een onderdeel. Vorige week hebben de kinderen zelf kunnen aangeven wat hun eerste of tweede keus was. Dit hebben we gebruikt bij de indeling.
Kinderen van de onderbouw gaan zo samen met kinderen uit de bovenbouw aan het werk. Gelukkig kunnen we rekenen op hulp van diverse ouders. Onze hartelijke dank daarvoor. We hopen op een gezellige en creatieve middag.
 
Paasviering 
Donderdag 13 april wordt de paasviering gehouden.
De weken voor Paas hebben alle groepen gewerkt met het voorjaarskatern: Groen; kleur van nieuw leven.  Tijdens de paasviering komen we hierop terug. Ook wordt het Paasverhaal verteld:  Een verdrietige verhaal eindigt toch in hoop. Er is altijd weer een nieuw begin.
We houden de viering in de aula. Alle groepen worden actief betrokken bij de viering door middel van zingen of voorlezen. Even een moment van bezinning met elkaar. We hopen op een sfeervolle bijeenkomst.