Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 9

                                                    

INHOUD:
* Voorwoord
* Eindtoets Route 8
* Schoolfotograaf
* Bag2school
 Maandag 1 mei                                         Start project " Reis door de Wereld"    
Inzameling kleding Bag2School                        
Donderdag 4 mei Schoolfotograaf
Dinsdag 9 mei Eindtoets Route 8 
   
   
   
   
   
   
   

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,

De Paasdagen zijn weer achter de rug en we hebben deze week een korte schoolweek.
Vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studie voor de leerkrachten. Daarna hebben we een weekje vakantie.
Hopelijk gaat het weer een beetje beter zijn best doen.
Na de vakantie staan er een aantal punten op de agenda. Zo hebben we de inzameldag van Bag2school op maandag
1 mei en de schoolfotograaf op donderdag 4 mei.
De leerlingen van groep 8 gaan op dinsdag 9 mei de Route 8 toets maken. Hieronder vindt u meer informatie hierover.


Eindtoets Route 8  

Dinsdag 9 mei gaat groep 8 de eindtoets voor het voorgezet onderwijs maken. Deze toets heet Route 8.
De leerlingen hebben in september van dit schooljaar de NIO-toets gemaakt waar een advies uit is gekomen voor de voortgang naar het voortgezet onderwijs. 
Deze eindtoets geeft  een beeld waar de leerlingen nu staan en hoe het niveau is. In sommige gevallen kan het advies nog positief aangepast worden.  De inschrijvingen zijn natuurlijk al achter de rug, maar het is voor de VO scholen belangrijk om te weten of er nog veranderingen in adviezen zijn, zodat zij hun indeling op niveau kunnen aanpassen.
Het is dus een belangrijke toets die laat zien waar de leerlingen nu staan.
We nemen deze toets daarom ook uiterst serieus.
Onze tip voor de leerlingen is: Ga op tijd naar bed de avond voor de toets, zodat je goed uitgerust aan de toets begint. 
Succes allemaal!

Schoolfotograaf  

Donderdag 4 mei komt schoolfotograaf Leo Moerkerken bij ons op school om leuke schoolfoto's te maken van de kinderen. Zoals afgesproken, worden er individuele foto's, klassenfoto's en foto's van broers en zusjes samen gemaakt.
De betaling gaat digitaal, informatie hierover staat op de bestellijst.

Bag2School  

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, doen we dit voorjaar weer mee aan de kledinginzamelactie van Bag2School. 
De leerlingen krijgen de zak, waar u de kleding in kunt stoppen, donderdag mee naar huis. Mocht deze zak niet voldoende zijn, dan kunt u ook gebruik maken van een vuilniszak. 
Maandag 1 mei mag u de kleding op school inleveren. We hopen op veel zakken zodat we een goede opbrengst hebben.
Deze opbrengsten gaan we gebruiken voor materialen voor het nieuwe schoolplein.