Een brede basis onder onze vleugels

Ouderportaal

                                                                          


                                                                                                                                           Oosterblokker 13-4-2017
Beste ouders/verzorgers,
Een aantal weken geleden heeft u een token gehad om uw account van ouderportaal te activeren.
Bijna alle ouders hebben dit inmiddels gedaan. De tijd die daarvoor stond is inmiddels verstreken. Het is nu de bedoeling dat we voortaan via deze app gaan communiceren met u. De appberichten worden gelezen en beantwoord tussen 8:00 uur en 17:30 uur. Bij spoed kunnen we afwijken van deze tijd.  
 
Bijvoorbeeld het doorgeven van een absentie door ziekte of tandartsbezoek etc. geeft u nu door via de app voor 8:30 uur. De leerkracht leest de berichten voor aanvang van de lestijden en ziet zo wie er eventueel afwezig is. U hoeft dus niet meer te bellen voor een ziekmelding.
Het is echter niet de bedoeling dat u een verlof-/vakantie-aanvraag doet via de app. Deze aanvraag moet officieel via het aanvraagformulier dat u kunt ophalen bij de leerkracht of de directie.
De leerkracht communiceert ook via de app. Hij/zij kan u een bericht sturen met een mededeling over de groep.
Deze app is niet bedoeld om de leerprestaties of vorderingen van uw kind(eren) te bespreken.
 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, vraag dan bij de leerkracht een nieuwe brief met token aan. Het oude token werkt niet meer.
Zo blijft u op de hoogte van zaken die spelen in de groep van uw kind(eren).
 
 
Vriendelijke groeten,
 
Team Pancratius.