Een brede basis onder onze vleugels

Nieuws van de Pancratius

 

Aan alle ouders/ verzorgers van de leerlingen van onze school.
Oosterblokker, 1 mei 2017.
 
Beste ouders/ verzorgers,
Met deze brief wil ik u informeren over een nieuwe ontwikkeling in onze school/ binnen De Kieft.
Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar starten een we nieuwe samenwerking.  In een van onze lokalen gaat "Esdegee Reigersdaal" een groep kinderen met een beperking, begeleiden.  Landelijk gezien zijn er steeds meer initiatieven om vormen van samenwerking te starten tussen organisaties als "Esdegee Reigersdaal"en reguliere basisscholen. In onze regio is daar al sprake van op basisschool "Hieronymus" in Wognum en basisschool "De Hoeksteen" in Enkhuizen.  Een derde locatie wordt    "De Kieft" en in het bijzonder basisschool "Pancratius".

Uiteraard hebben wij op school nagedacht over deze ontwikkeling.  Als team hebben wij erover gesproken en het verzoek ook met de Medezeggenschapsraad gedeeld.  Wij vinden het belangrijk dat kinderen die moeten leven met een beperking, een plekje hebben in onze samenleving. Wij hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Deze kinderen op onze school een plekje te geven, vinden wij van grote waarde voor die kinderen zelf, maar ook voor onze leerlingen.  Als school worden wij er "rijker" van!  Daarbij waren ook de positieve reacties van de collega-scholen in onze regio medebepalend voor ons besluit.

Hoe gaat die samenwerking er in de praktijk uitzien?  Zoals hierboven al beschreven zal er één lokaal (het kleuterlokaal) worden vrijgemaakt voor deze groep. De kleuters schuiven door naar het huidige lokaal van groep 3/4. Deze groep gaat na de zomervakantie naar de eerste verdieping.
In het oude kleuterlokaal zullen ongeveer 7 leerlingen die de basisschool-leeftijd hebben, worden begeleid. 
Voorlopig starten we gewoon "naast" elkaar.   Gaandeweg wordt er gekeken naar mogelijke vormen van samenwerking. U kunt dan bijv. denken aan deelname van een leerling aan een muziekles of een handvaardigheid les, al naar gelang de mogelijkheden van het kind. Wanneer er een leerling naar één van onze groepen gaat, gaat er ook altijd een begeleider mee. Deze kinderen worden steeds één op één begeleid.   De collega's van de school hebben daar geen zorg over; het normale programma van de groep zal gewoon gevolgd worden.  Dat gegeven wil ik nog wel even met nadruk aangeven; als school blijven wij gewoon werken aan onze opdracht; het verzorgen van goed en passend onderwijs voor al onze leerlingen.
 
Met deze brief willen we u informeren. In de komende weken gaan we ook onze leerlingen over deze ontwikkeling vertellen. We gebruiken daarvoor o.a. een dvd-opname die is gemaakt op de "Hieronymus" in Wognum.   U kunt die opname via onderstaand adres zelf bekijken.
 
Tot zover onze informatie. Mocht u n.a.v. bovenstaande vragen hebben, bel gerust of kom even langs. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle collega's van de school,
 
Jack Koomen
Directeur.
 
 
( http://www.odcdecaroussel.st-er.nl     Ga vervolgens via groepen in de menubalk naar de video
                                                                                over De Dobbelsteen).