Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 10

  
INHOUD:
* Voorwoord
* Wijziging studie
* Nieuws van de MR
* Opbrengst Bag2School
* Afsluiting project
* Dansworkshop onderbouw
* Verslag groep 8 leerlingen
* Stichting Kledingbank Stede broec 
 
Woensdag 31 mei tm vrijdag 2 juni                        Kamp groep 8 in Bergen                         
 Maandag 5 t/m vrijdag 9 juni Pinkstervakantie
Woensdag 21 juni + donderdag 22 juni Dansworkshop onderbouw
Maandag 26 juni (was 30 juni) Studiedag 

Beste ouders/ verzorgers,
Het is duidelijk merkbaar op school dat we toch alweer in de laatste fase van het schooljaar zitten. Groep 8 is op kamp, zomerse temperaturen buiten ( en ook binnen)  en als team zijn we bezig de afsluiting van het huidige en de voorbereiding op het volgende schooljaar. Genoeg te doen dus. Maar eerst nog een weekje vrij om daarna de eindsprint in te zetten.
 
Tekort aan leerkrachten.
Afgelopen woensdag hebben we op school weer moeten besluiten om een groep 7 de ochtend vrijaf te geven.   De leerkracht was ziek; er was geen enkele invalleerkracht beschikbaar.  In het verleden kwam het enkele keer voor dat er een groep thuis moest blijven.  In de laatste periode van dit schooljaar hebben we dat al een paar keer moeten besluiten. Daarnaast hoor ik ook van collega scholen dat  het niet kunnen vinden van een invaller een steeds groter probleem wordt.  En, om die reden wilde ik ook een stukje hierover in het maandbericht schrijven.  U kunt er van uit gaan dat een groep een dag vrij geven ook voor ons geen ideale  oplossing is; maar we kunnen dan niet  anders.  Wel geven we steeds aan dat wanneer er opvang problemen ontstaan kinderen wel naar school kunnen komen. Zij worden dan in een andere groep geplaatst. 
 
Naar de toekomst toe worden meer problemen verwacht mbt het vinden van leerkrachten voor basisscholen. U heeft dat mogelijk ook al in de media  gezien of gelezen.  Het te verwachtte tekort aan leerkrachten loopt snel op, terwijl de overheid nog steeds een afwachtende houding aanneemt.
Vanuit het onderwijsveld worden er steeds meer signalen afgegeven dat het probleem groot is en groter wordt.  We gaan zien hoe dat wordt vervolgd.

Wijziging studiedag

De studie dag van vrijdag 30 juni is verplaatst naar maandag 26 juni. 
We hebben veel vragen gekregen van ouders of deze dag verzet kon worden naar de maandag van de Kermis. 
We willen hier gehoor aan geven. Vandaar deze wijziging.
De studiedag is dus maandag 26 juni

Nieuws van de MR
 
De medezeggenschapsraad (MR) vergadert minimaal vijf keer per jaar over allerlei beleidszaken. Hierin proberen wij de belangen van de leerlingen, ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen.
 
In de MR zitten namens het team: juf Lotte en juf Margret. Namens de ouders zijn dit Angeline Dekker-Valks (moeder van Rosalie), Wendy Jansen (moeder van Zoë en Lot) en Anja Kruse (moeder van Katinka, Marijn en Lonneke). Onze directeur Jack Koomen is meestal ook aanwezig tijdens onze vergadering, soms een gedeelte hiervan.
 
In de laatste vergadering van begin mei hebben we o.a. gesproken over de audit die in maart gehouden is, overlegmodel/basismodel voor de leerkrachten (over de verdeling van taken), de formatie voor volgend schooljaar (hoeveel personeel mogen we inzetten), de samenwerking met Esdégé Reigersdaal, het concept vakantierooster, onderwijsvernieuwing en het ouderportaal.
 
De notulen van onze vergaderingen en ons jaarplan zijn terug te vinden op de website van school. Wij zijn bereikbaar via mr@rkbspancratius.nl.
Opbrengst Bag2School
Deze keer is er 425kg ingezameld! Dat is heel mooi.
De school krijgt hiervoor 127,50 euro! Dit gaan we gebruiken voor het schoolplein.

Afsluiting project Reis door de Wereld. 
Woensdag 24 mei was de afsluiting van ons project; Reis door de wereld. De kinderen hebben veel leuke dingen gemaakt en geproefd. Er ook geleerd van de landen die aan bod kwamen.
De afsluiting was ook een groot succes. In de aula, gymzaal en lokalen was van alles te zien en te beleven, maar ook te proeven. De opkomst was groot en het enthousiasme van de kinderen was enorm.
We kijken terug op een zeer geslaagd project. De opbrengst van deze dag is 160,- euro!! dat schenken we aan het Rode Kruis

Dansworkshop in de onderbouw

In juni komt dansgroep D!nk naar de Pancratius.

Zij geven zowel in de kleutergroepen als in groep 3/4 een dansworkshop. De kinderen zijn de hele ochtend met dit programma bezig. Er wordt gedanst, geschminkt of geknutseld.

Op woensdag 21 juni zijn  de kleutergroepen aan beurt. Hun dans gaat over het Oerwoud. Allerlei verschillende dieren komen te voorschijn. Op donderdag 22 juni gaat groep 3/4 aan de slag. Het wordt een spannend verhaal over een Piramide , diep verborgen in de Egyptische woestijn.

Op beide dagen zijn de ouders en opa/oma's van de betreffende groepen van harte uitgenodigd om te komen kijken naar de voorstelling die op het einde van de ochtend plaats vindt. De zaal gaat dan open op 11.30 uur.

De junior-vwo Alfa colleges op Oscar Romero
Ik heb afgelopen weken meegedaan aan het junior-VWO op het Oscar Romero. Dat was naar aanleiding van een brief, die alle kinderen uit groep 8, die VWO als advies hebben gekregen. Er waren verschillende soorten vakken die je kon kiezen. Er was Alfa- en Bèta-wetenschapsorïentatie. Alfa heeft te maken met dingen als talen, geschiedenis en aardrijkskunde. Bèta heeft meer te maken met exacte vakken, zoals wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Ook kon je er voor kiezen om lessen te volgen en later mee te doen aan de kangoeroewedstrijd. Dan strijd je tegen kinderen uit Nederland en wie dan de beste score heeft krijgt een prijs. De kangoeroewedstrijd zouden we al op school gaan doen, dus die keuze streepte ik meteen al weg. Voor mijn gevoel heb ik iets meer met talen, dan met exacte vakken, dus ik koos voor Alfa.
Toen ik samen met Valentijn (die voor Bèta had gekozen), aankwam op Oscar Romero, werden we vriendelijk opgewacht, en opgesplitst om naar de lokalen te gaan. Eerst gingen we naar een soort zaal. Daar kregen we een uitleg over wat Alfa nou eigenlijk is, en we moesten aantekeningen maken. De volgende lessen gingen we aan de slag met een werkboekje. We moesten allemaal vragen bedenken over reclame en daarover antwoorden. In de laatste twee lessen moesten we een enquête maken. Ook o ver reclame. Deze enquête zouden we aan mensen laten zien en van de uitslag een grafiek maken, maar helaas hadden we daar niet genoeg tijd voor.
Ik vond heel leuk om het junior-VWO te doen. Eigenlijk precies wat ik van het Oscar had verwacht. Ze weten goed hoeveel VWO-kinderen uit groep 8 weten. Het was niet te moeilijk, maar ook zeker niet te makkelijk. Het daagt je ook uit om meer te gaan nadenken. Ik ga niet naar het Oscar Romero, omdat ik graag gymnasium wil doen. Maar de lessen geven een goede indruk van de school, en was ook nog eens leerzaam om de lessen te volgen!
 
Katinka Kruse
Groep 8
 

Junior VWO-bèta-colleges op Oscar Romero

Eind 2016 kregen alle VWO-kinderen uit onze klas een uitnodiging voor de jr. VWO-colleges. Je kon kiezen uit: Bèta en Alfa colleges en je kon kiezen voor hulp bij voorbereidingen op de Kangoeroe-wedstrijd(wiskunde). Ik had gekozen voor bèta. Toen we daar voor de eerste keer waren vertelden ze ons eerst wat bèta en alfa was. Bèta heeft te maken met exacte vakken zoals: Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. En alfa heeft te maken met niet-exacte vakken zoals Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, en bijvoorbeeld Talen.   
Bij een wetenschapsoriëntatie college moesten we eerst iets maken en dan onderzoeken hoe je het kon verbeteren. We hadden 2 maanden te tijd om elke donderdag ochtend aan onze muizenval-auto te werken. We werkten in groepen van 2/3 mensen. En als je iets niet wist werd je geholpen door de mentor of de hulp-mentor. We kregen ook een bouwplaat waarin stond hoe je de muizenval-auto moest maken. Ik moet zeggen dat ik niet echt technisch ben, maar ik heb het er alsnog er goed vanaf gebracht. Op de laatste dag kregen we nog een diploma.
                                                                              
 Valentijn Hoogeboom

Wij zijn Stichting Kinderkledingbank Stede Broec e.o.
Wij kunnen bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Ondanks dat de crisis over zou zijn, hebben nog veel gezinnen te maken met financiële problemen. De kinderen van deze gezinnen hebben hier helaas ook mee te maken. Wij zijn er voor de kinderen van wie de ouders en/of verzorgers in de schuldsanering zitten of dreigen te komen of door een andere reden waardoor er een tekort aan inkomen is. Met behulp van onze stichting willen wij een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in de gemeente Stede Broec en omstreken. Zodat ook deze kinderen o.a. een leuke verjaardag kunnen vieren, een nieuwe tandenborstel en tandpasta hebben en nieuw ondergoed in de kast hebben liggen. En wij gaan altijd voor 1e Klas 2e Hands Kleding. U kunt bij ons uw kleding, schoeisel, speelgoed, boeken, knuffels en babyuitzet doneren. En al waarvan u denkt dat het onze cliënten verder kan helpen. Maar ook dames en heren kleding. Van alle gedoneerde kleding die wij krijgen voorzien wij eerst onze eigen cliënten.
 
Wat er daarna over blijft verkopen wij in ons leerwerkbedrijf Suks of Suks. In samenwerking met de Praktijkschool West - Friesland, Annie M.G. Schmidtweg 1, 1613 MA Grootebroek. Tevens ons inleverpunt voor kleding van 8.30 - 14.00, maandag t/m vrijdag, maar niet in de schoolvakanties. Het geld wat we hiermee ophalen gaat weer terug naar de Stichting. Hier kopen wij o.a. tandenborstels, tandpasta en nieuw ondergoed van.
Eventueel nieuwe cliënten kunnen bellen met: 06 - 11716367
 
Neem ook een kijkje bij ons op de sites:
www.kinderkledingbankstedebroec.nl
www.suksofsuks.nl