Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 1 +INHOUD:
* Agenda
* Voorwoord
* Open avond/ Nio avond ouders groep 8
* Samenwerking Kieft
* Gym
* Klokken luiden
* Aanschuiftafel
* Smallsteps
 Donderdag 14 september                         Aanschuiftafel                                                           
 Maandag 18 september        Info avond groep 1 t/m 7 + NIO voorlichting ouders groep 8  
Woensdag 4 oktober Start kinderboekenweek 
Donderdag 12 oktober 10 min gesprekken groep 1 t/m7
Maandag 16 oktober 10 min gesprekken groep 1 t/m 8
Dinsdag 17 oktober                                     Studiedag alle kinderen zijn vrij                                                          
Maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober  Herfstvakantie
   
   

Voorwoord
Beste ouders / verzorgers,

Maandag 4 september. Voor ons allen was het weer de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik hoop dat allen ook terug kunt kijken op een goed verlopen zomerperiode en met ons weer zin heeft in het nieuwe jaar.
Even voor half negen werd het nieuwe schooljaar letterlijk "ingeluid " door de klokken van de Pancratiuskerk.
Verder in dit bericht kunt u daar iets meer over lezen. We hebben in ieder geval een klinkende start gehad.
Zowel kinderen als collega's hebben maandag een prima dag gehad.  Aan het einde van de dag heb ik veel tevreden reacties  gehoord.  Prima dus. Ik kan daar alleen maar tevreden over zijn.
Wat personele mededelingen.
De eerste maanden van dit schooljaar worden de gymlessen op de woensdagen door een  andere sportdocent gegeven.   "Onze" juf  Linda verwacht in oktober een kindje. De lessen worden overgenomen door  juf Nicolette Bijlsma.
Donderdag 7 september hebben we op school nog een sollicitatiegesprek met een kandidaat onderwijsassistent.  Voor de zomervakantie is dat niet meer gelukt. Het is duidelijk dat  we ook wij toch steeds moeilijker personeel voor de school kunnen vinden.  Wanneer we daar donderdag in  slagen, zal juf Annemiek 5 dagdelen hulp hebben in haar groep. Daarmee is de ondersteuning per groep dan min of meer afgerond.
In de schoolgids kunt u op pagina 25 de personele indeling voor dit schooljaar lezen. Er staat op die pagina helaas nog wel een fout; juf Mirella Molenaar werkt dit schooljaar niet op de Pancratius.
 
Jack Koomen

Info avond
Maandag 18 september hebben we op onze school een informatie avond. U kunt dan in de klas van uw kind(eren) een kijkje nemen. De leerkracht zal vertellen wat er dit jaar allemaal aan bod komt in klas.
Voor de ouders van groep 8 zal er deze avond informatie worden gegeven over de NIO-toets.
De indeling van de avond ziet er als volgt uit:
Van 19:00 tot 19:30 groep 1-2 5-6 en 7
Van 19:30 tot 20:00 uur groep 3-4 + 8.
Voor de ouders van groep 8 zal het iets langer duren, maar we streven er naar om rond 20:15 uur klaar te zijn.

Nauwere samenwerking tussen De Blokkerdoos, Smallsteps en Basisschool Pancratius.
 
Een tweetal keer zijn de  medewerkers van De Blokkerdoos, Smallsteps en Basisschool Pancratius al bij elkaar geweest voor een nadere kennismaking met elkaar. De laatste keer hebben we plannen gemaakt om aan de samenwerking meer inhoud  te geven. Dit zullen de kinderen merken.
We starten al vrij snel dit schooljaar. We gaan een gezamenlijke ontruimingsoefening plannen. Daarnaast gaan zowel de Peuterschool, kinderopvang Smallsteps als de kleuterbouw  van onze school, werken over het thema "De brandweer''.
Er komt een echte brandweer auto waar de kinderen ook bij mogen kijken.
 
Een ander punt van samenwerking is het overleg tussen de kinderen. Nu we elkaar beter hebben leren kennen is het ook vanzelfsprekender om indien nodig, eens te informeren hoe het met de kinderen gaat. Bijna 4- jarigen die bij De blokkerdoos spelen of bij Smallsteps in de opvang zijn, kunnen in overleg met de ouders, met de leerkrachten van groep 1/2 worden doorgesproken.  Dit wordt wel de zgn. warme overdracht genoemd. Zo kunnen we beter inspelen op de behoefte van de kinderen.
 
De kinderboekenweek is een activiteit die al in alle drie de locaties wordt gevierd. Een goede aanleiding om ook hier meer samen te werken. Het plan is om de  kinderen van de bovenbouw te laten voorlezen bij De Blokkerdoos en bij Smallsteps.
 
We hopen  door deze samenwerking meer inhoud te kunnen geven aan ons IKC.
(integraal kindcentrum)

Gymlessen Pancratius

Ook dit schooljaar verzorgt Sportservice West-Friesland weer de gymlessen op de school. Ik (juf Linda) zal het schooljaar niet starten omdat ik met zwangerschapsverlof ga. Eind oktober verwachten mijn man en ik ons eerste kindje. Juf Nicolette zal tot januari de gymlessen verzorgen op de woensdag. Ze heeft er heel veel zin in.
 
Hierbij een mededeling voor de gymlessen:
Omwille van de hygiëne/veiligheid vragen wij u er voor te zorgen dat uw kind over aparte gymkleding en gymschoenen (geen balletschoenen) beschikt. Bij voorkeur een gymbroekje, T-shirt of een gympak. Gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden.
Tijdens de gymlessen is het gevaarlijk om sieraden te dragen. Er is contact met andere klasgenoten en de kans dat je blijft haken is aanwezig. Wanneer leerlingen het niet prettig vinden om de sieraden in de gymzaal of kleedkamer neer te leggen, is het raadzaam om ze thuis te laten op de dag dat ze moeten gymmen. De leerkracht die op dat moment gym geeft, is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of het kapot gaan van de sieraden. Het is ook mogelijk om de sieraden af te plakken met zelf meegenomen sporttape.

Klokken luiden voor het nieuwe schooljaar

Ik, Eleonore uit groep 7-8 mocht samen met Boudewijn uit groep 5-6 en Rosalie uit groep 3-4 de kerkklok luiden van Oosterblokker om iedereen te laten weten dat ons schooljaar ging beginnen. Ik vond het echt super spannend maar ook heel leuk.
De klok was echt heel zwaar en we vlogen elke keer omhoog aan het touw. Wij mochten ook helemaal naar boven klimmen op een heel stijle trap om het uurwerk te zien. De kerk had het luiden van de klok op de dorpsveiling verkocht voor het onderhoud van de kerk. Ik hoop dat mijn moeder het volgend jaar weer koopt want het was heel leuk!
Groeten, Eleonore

De aanschuiftafel
Donderdag 14 september  
a.s.
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland
 'WEERBARE KINDEREN'
 
Kan dit meisje of deze jongen wel tegen een stootje of is het niet zo weerbaar?
Tijdens deze tafel gaat het niet over lichamelijk flink of stoer zijn maar over emotioneel en verstandelijk sterk. Een kind kan een stuk kleiner zijn dan leeftijdgenoten, misschien niet zoveel spierballen of een zwakke gezondheid hebben maar evengoed emotioneel weerbaar zijn.
Daarin hebben ouders en scholen een heel belangrijke rol.
Weerbaar zijn is van groot belang voor een gezonde ontwikkeling.
 
Het gaat over waarom het belangrijk is om in de opvoeding aandacht te besteden aan emotionele weerbaarheid. En natuurlijk volgt dan jullie vraag: hoe krijgen we een weerbaar kind? Wat kan jij doen om ervoor te zorgen dat een kind emotioneel stevig in zijn schoenen staat. Waardoor het kind beter kan omgaan met alledaagse moeilijkheden of ingrijpende gebeurtenissen in zijn of haar leventje.
 
Deze aanschuiftafel bestaat uit de 6 bouwstenen van Triple P
1 Gevoelens herkennen en accepteren 2 Gevoelens uiten op een passende  manier  3 Een positieve kijk ontwikkelen  4 Vaardigheden voor moeilijke situaties   5 Negatieve gevoelens hanteren
6 Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
 
Schuif maar aan…… je bent van harte welkom!
Wie:                  Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa's en oma's, de buuf en professionals)
Wat:                  De aanschuiftafel met het thema  'WEERBARE KINDEREN' 
Waar:               Basisschool de Westwijzer Dr. Nuijensstraat 74, 1617KD, Westwoud
Wanneer:        Donderdag 14 september  om  8.45  tot  ± 10.15 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.
                          Als je later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!     

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur                                    
Voor vragen mail naar  c.vanduuren@drechterland.nl

Tussenschoolse Opvang de Kieft                               
 
De tussenschoolse opvang vind plaats in het lokaal van de buitenschoolse opvang (gr 1 t/m 3) en in de aula (gr 4 t/m 8)
De kinderen nemen zelf hun brood mee, drinken verzorgen wij (melk, karnemelk, thee).
Wij willen de ouders vragen om geen eten mee te geven wat wij moeten klaarmaken/opwarmen en ook vragen wij u om geen snoep mee te geven.
Om 12.00 halen wij de kleuters op bij de klas en de kinderen van groep 3 t/m 8 komen zelf.
We gaan rustig aan tafel zitten, krijgen drinken en eten ons brood.
Alle kinderen blijven tot 12.15 aan tafel zitten en daarna mogen de kinderen die klaar zijn van tafel om te gaan spelen.
Om 12.45 gaan alle kinderen naar buiten om te spelen tot school weer begint.
Net zoals thuis en op school gelden er op de tussenschoolse opvang ook regels. Mocht het gebeuren dat een kind zich niet aan de regels houd zullen wij contact opnemen met de ouders en school.
Komt uw kind incidenteel overblijven, dan kunt u de naam van uw kind invullen op de lijst bij de aula.
 
Voor meer informatie, vragen en inschrijving kunt u terecht bij de Pedagogisch Medewerksters van de Kieft. Ook zijn wij telefonisch te bereiken; 0229-263225
 
Kinderen die geen gebruik maken van de tussenschoolse opvang zijn vanaf 12.50 welkom op het schoolplein.