Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 4INHOUD:
* Agenda
* Voorwoord
* Sinterklaasfeest
* Nieuws uit groep 1-2
* Nieuws uit groep 7-8
* Nieuws van de MR
* Lege cartridges en toners
* Kerstviering
* Aanschuiftafel
 
Dinsdag 5 -12                                 Sinterklaasviering 
Woensdag 6-12  Uitslapen. De kinderen worden om 9:30 uur op school verwacht           
Donderdag 21-12 Kerstviering op school (info volgt nog)
Vrijdag 22-12 vanaf 12:00 uur Kerstvakantie

Beste ouders/ verzorgers,

Morgen 1 december op de kalender. Sinterklaas heeft de kinderen laten weten dinsdag de school te bezoeken. En na de 5e december gaan we snel over in naar Kerstsferen.  Ik wil u bij deze alvast namens alle collega's een mooie en gezellige maand toewensen.
Over de organisatie rond Sinterklaas en Kerst leest u verderop in deze nieuwsbrief nog wat praktische zaken.  Ik wil u nog wat andere informatie uit de school met u delen.
Onderwijsstaking/ invalleerkrachten
Gisteren heb ik u ook al via het ouderportaal een berichtje gestuurd. Voor dinsdag 12 december hebben de vakbonden een nieuwe stakingsdag aangekondigd.   Zoals het er nu naar uitziet, zal er die dag ook weer gestaakt gaan worden.
Ondertussen ervaren we als school meer en meer dat er echt een tekort aan leerkrachten is. Het organiseren van inval voor bv nu in groep 1 /2 wordt een steeds grotere klus.  Tot de kerstvakantie is de bezetting rond; voor januari hebben we nog geen invulling.  Waarmee ik maar wil zeggen, er is alle reden tot zorg en dus ook voor een staking.  Het onderwijs, en dus ook onze samenleving heeft echt een probleem.
 
Wat personele mededelingen:
In groep 1 /2 missen we al een hele poos juf Margret. Met de inval en extra inzet door juf Lida draait de groep gelukkig goed door. Zoals het er nu naar uitziet zal juf Margret ook nog wel even afwezig blijven.  Ik hoop dat we haar in het nieuwe jaar weer snel mogen begroeten.
 
Een wisseling heeft er plaatsgevonden in groep 3 /4.  Na d zomervakantie is daar juf Jacqueline Kroon begonnen. Juf Jacqueline werkt 4 ochtenden er werkte de donderdagmiddag. Over de donderdagmiddag had juf Jacqueline haar bedenkingen en heeft uiteindelijk toch aangegeven die middag niet meer te willen/kunnen werken. Een oplossing voor die middag hadden we snel gevonden. Juf Karin (van de Blokkerdoos) is voor veel kinderen bekend en wil de middag invullen. Tot het einde van het schooljaar werkt juf Karin op de donderdagmiddag naast juf Annemiek
 
Juf Miranda is nog steeds herstellende van het auto-ongeluk wat haar is overkomen.  En, op zich gaat het goed, al vraagt goed herstel nog wel even tijd. Via email en internet werkt juf Miranda al veel thuis. Inmiddels is ze ook al weer een paar uur per week op school.  
 
En nog een keer groep 1 /2
Halverwege vorig schooljaar hebben we de kleutergroep moeten splitsen, omdat het aantal leerlingen doorgroeide naar 40 leerlingen. En, om kwalitatief goed onderwijs te kunnen aanbieden is dat toch wel veel.  Ook dit schooljaar zijn we, nadat de schoolorganisatie was afgerond verrast door meer aanmeldingen dan verwacht.  Zoals het er nu naar uitziet groep vanaf maart ook naar meer dan 35 leerlingen.  Daarom ben ik ook nu bezig om extra formatie te verkrijgen bij ons bestuur en een leerkracht te vinden om bij de kleuters in te zetten. Van ons bestuur verwacht ik zeker medewerking. Het vinden van een leerkracht (zie ook de informatie hierboven) zal nog een klus zijn.
Wordt vervolgd.

Sinterklaasviering 

Groep 5 t/m 8 maken een surprise. Zij hebben inmiddels 7,50 euro gekregen. Het is de bedoeling dat het hele bedrag wordt gebruik voor het kopen van cadeautjes en dus niet te veel snoep!
Deze surprise leveren de kinderen in op  vrijdag 1-12-17 op school. Alle surprises worden maandag 4-12-17 tentoongesteld in het middenlokaal.  
De O.V. verzorgt limonade en koek. De kinderen hoeven deze dag dus geen eten en kinderen mee naar school. 
We stellen ons op rond de rotonde, zodat we geen last hebben van de auto's die willen parkeren.
Ouders wilt u uw auto niet parkeren bij de rotonde en langs de stoep. Zodat Sinterklaas ook veilig aan kan komen.
Woensdag 6-12 mogen de kinderen een uurtje langer in bed blijven. Ze worden oom 9:30 uur op school verwacht

Nieuws uit groep 1/2

Sinds begin dit schooljaar zitten 'de Zwaluwen' bij ons in de school. Wij, van groep 1/2 zijn al een keer bij ze op bezoek geweest. Dat was erg leuk. De juffen daar vertelden iets over de kinderen. Waarom ze daar zijn bijvoorbeeld. We keken ook een filmpje.
Nu kunnen we ook samen met ze spelen. Eerst alleen op het schoolplein tijdens buiten spelen. Maar sinds 2 weken ook in de school. Op woensdag spelen 2 kinderen samen een half uurtje met Jack op de duplo mat. Dat is op de gang. Over een paar weken komt hij  op woensdagochtend een half uurtje bij ons in de klas spelen met een paar kinderen. Er is dan een juf van 'de Zwaluwen' bij.
Op vrijdag kunnen we ook een poosje samen spelen. We gaan dan met 3 kinderen naar het midden lokaal. Juf Denise van de Zwaluwen' speelt dan samen met ons een spelletje. Natuurlijk doen er dan ook 2 kinderen van hun groep mee. Na het spelletje spelen we nog even samen in de bouwhoek of huishoek in dat lokaal.  Zo leren we samen spelen. Ook met kinderen die zich anders ontwikkelen dan dat wij dat doen.

Nog meer nieuws uit groep 1-2

Vandaag kwam er een verrassing op school. In de gymzaal waren twee treinbanen opgebouwd. Dit was geregeld door Esdegee-Reigersdael. Onze kinderen mochten samen met de kinderen van De Zwaluw een kijkje gaan nemen en met de treinen spelen. Er was een grote Thomas de Treinbaan. Met draaiknoppen konden de kinderen de trein besturen, goederen inladen en poppetjes mee laten rijden.
Er was ook een modelspoorbaan met een dorpje, poppetjes, autootjes en een grote circustent met muziek en verlichting. De kinderen kregen een pet op en mochten de treinen besturen. Het was een prachtig gezicht. Ze keken hun ogen uit. Na afloop kregen de kinderen een echt conducteursdiploma. Blij en enthousiast verlieten we de gymzaal.

Nieuws uit groep 7-8

In de week van 17 - 24 november hebben we met groep 7-8 meegedaan aan de MediaMasters game. Dit is een game rond mediawijsheid. We hebben veel geleerd over media, games en andere dingen die te maken hebben met de computer en het internet. De volgende thema's kwamen aanbod:
 
Dag 1: kunstmatige intelligentie, games, virtual reality, programmeren
Dag 2: vloggen, informatievaardigheden, sociale media, cyberpesten, privacy
Dag 3: connected toys, veilig internetten, drones, programmeren, cybercrime
Dag 4: augmented reality, reclame, techniek & toekomst, cyberpesten
Dag 5: Finalespel
 
Iedere dag konden we hierover 5 vragen beantwoorden. Tijdens het finalespel moesten we al onze kennis gebruiken om 20 vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Helaas hebben we niet gewonnen, maar we hebben wel veel geleerd!

Nieuws van de MR

We zijn het nieuwe schooljaar goed van start gegaan. Tijdens de vergadering in oktober kwamen onder andere het beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, de keuze voor nieuwe taalmethodes, personele ontwikkelingen en de werkgroep IKC (Integraal KindCentrum) aan de orde. De werkgroep IKC gaat de samenwerking tussen de kinderopvang, peuterschool, de basisschool en mogelijk Esdégé Reigersdaal verder onderzoeken. De nieuwe inrichting van  het schoolplein werd eveneens besproken. Een werkgroep bestaande uit Anja Kruse, Roos Broers en Jack Koomen houdt zich bezig met fondsenwerving hiervoor. Ook gaat een werkgroep vanuit school acties opzetten, waaronder een kerstkaartenactie.
Vanuit de MR willen wij komend jaar aandacht besteden aan onderwijsvernieuwing, een goede communicatie en het onderzoeken van het continurooster. Meer informatie is te vinden in de notulen van de vergadering op de website van school. Wij zijn te bereiken via mr@rkbspancratius.nl.

Lege cartridges en Toners.

Als u lege cartridges of toners heeft, kunt u deze inleveren op school. Er staat hiervoor een ton in de hal van de school.

Kerstviering

Info over de Kerstviering krijgt u in een aparte nieuwsbrief. Deze volgt binnenkort. 

AanschuiftafelDe aanschuiftafel
Dinsdag 12 december a.s.
 
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland
Als je vader of moeder ziek is………

…staat de wereld op z'n kop
De ziekte van de ouder beïnvloedt altijd het dagelijks leven van het gezin. Het kind weet vaak niet waar het aan toe is als het thuis komt. Of welke stemming de ouder op dat moment heeft.
 
…neemt een kind soms de rol van de ouder over
kinderen, vooral oudste kinderen, kunnen zich (te) verantwoordelijk gaan voelen voor het gezin of de zieke ouder. Zij kunnen plotseling heel behulpzaam worden en de ouders niet alleen willen laten.
 
…cijfert je kind zich soms weg
Kinderen zien en merken veel meer dan je denkt. Soms delen ze dat niet met hun ouder. Uit angst het allemaal (nog of weer) erger te maken. Eigen zorgen houden ze daarom vaak voor zich. Ze willen hun ouders niet lastigvallen. "Papa of mama heeft het toch al zo moeilijk!'
 
Tot slot
Ondanks de ernstige verdrietige situatie binnen een gezin kunnen de meeste kinderen gelukkig vrij probleemloos opgroeien. In een dergelijke situatie is het heel belangrijk om met elkaar te blijven praten. Als kinderen goed op de hoogte zijn van de ziekte van hun ouder, kunnen ze er vaak beter mee omgaan. Ze weten beter wat ze wel of niet van je kunnen verwachten.
 
Ik vertel wat het betekent voor een kind als jij of je partner ziek is en hoe je je kind kan ondersteunen. Zoals altijd ruimte is er voor het delen van ervaringen met elkaar.                                 Een tafel voor eenieder die zich betrokken voelt bij dit onderwerp.
 
Wie:            Voor alle ouders en andere opvoeders (zoals opa's en oma's, de oppas).
Wat:           De aanschuiftafel  "Als je vader of moeder ziek is".
Waar:         OBS Jan Luyken Dorpsweg 109A 1697 KG Schellinkhout
Wanneer:  Dinsdag 12 december 2017  van 8.45 tot ± 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.
 
Caroline van Duuren Ouder Kind adviseur     c.vanduuren@drechterland.nl  m: 0647462377