Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 7

Agenda:
30 April: Goede vrijdag> is een gewone schooldag.
2 april: Tweede Paasdag
18 april: Verkeersexamen groep 8
24 april: Bag2school inzameldag
7 mei: Schoolfotograaf

School op Goede Vrijdag.
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan we dit jaar gewoon naar school. Nogmaals de uitleg.

Al jaren heel gebruikelijk is  Goede Vrijdag een vrije dag. 
Dit schooljaar is het anders en hebben we op Goede Vrijdag gewoon school.
Waarom is dat?  Het naar school gaan op die dag is een afweging die we met het personeel en de Medezeggenschapsraad hebben gemaakt.  Kinderen moeten een minimaal aantal uren per jaar naar school. Maar ook omdat we de lange aanloop naar de zomervakantie wilden onderbreken, moest er creatief met de uren worden omgegaan. We hebben van 21 t/m 25 juni een extra lang weekend, en leveren we daar de uren van de Goede Vrijdag voor in. 

Bag 2 school:  

Net al vorig jaar, doen we dit voorjaar weer mee aan de kledinginzamelactie van Bag2School. 
De datum van de inzameldag is dinsdag 24 april.
De leerlingen krijgen de zak, waar u de kleding in kunt stoppen,  dinsdag 17 april mee naar huis. Mocht deze zak niet voldoende zijn, dan kunt u ook gebruik maken van een vuilniszak. 
Dinsdag 24 april mag u de kleding op school inleveren. We hopen op veel zakken zodat we een goede opbrengst hebben.
Deze opbrengsten gaan we gebruiken voor materialen voor het nieuwe schoolplein.Schoolfotograaf

Maandag 7 mei komt de nieuwe schoolfotograaf bij ons op school.  
In de bijlage vindt u een brief van de fotograaf met daar in de kleur van de achtergrond en de bestelprocedure.


 Schoolplein
 
Geruime tijd oriënteert een werkgroep zich op het schoolplein. Kinderen geven aan dat het schoolplein saai is en dat er iets moet gebeuren.
In de afgelopen periode is de werkgroep begonnen met het werven van fondsen. De kinderen hebben al heel enthousiast kerstkaarten verkocht!
 
De werkgroep is een gemêleerde groep: er zijn afgevaardigden van school, MR, OV en mensen met professionele kennis van ontwerp en uitvoering. Ondertussen heeft de werkgroep zich verdiept in het eerste plan. We hebben voor- en nadelen, wensen van kinderen en leerkrachten, verwachtingen van ouders en financiële haalbaarheid van deze schets besproken. Het moet tenslotte een gedragen en betaalbaar ontwerp zijn en leiden tot een duurzame verbetering.
 
Om uiteindelijk een plein te kunnen realiseren dat aan ieders wensen voldoet, willen we onze blik  verbreden. Hiervoor gaan we opnieuw met de kinderen en de leerkrachten in gesprek en vragen u om ook thuis het onderwerp "schoolplein" eens aan te snijden. Wellicht heeft u creatieve ideeën en suggesties. Deze kunnen we dan meenemen in het uiteindelijke plan.
 
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen, we horen ze graag. U kunt hiervoor mailen naar:
 
Namens de werkgroep, Jack Koomen