Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 9INHOUD:
Agenda
Privacywetgeving
Schoolreisjes
Sponsorloop
Oproep biblioheek13-06 t/m 14-6: Kamp groep 8
17-6 : Vaderdag
21-22-25-26 Extra vakantiedagen

Privacywetgeving

Op de Pancratius wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
 
In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen in de schoolgids. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Schoolreis 2018

Op dit moment van schrijven zijn de schoolreisjes voor de groep 1/2 tot en met 7 achter de rug. Het waren geslaagde reizen mede dankzij de supervoorbereiding door de schoolreiscommissie van de OV. Ook de inzet van hulpouders en de leerkrachten hielp positief mee. Eigenlijk waren alle reacties heel positief. Onze kinderen hebben ervan genoten en… zij lieten zichzelf ook van hun beste kant zien!
Rest nog het "kamp-groep-8"- reisje van Bergen. Op 13 juni a.s. gaan zij niet per bus maar op de fiets. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen en de hulp goed van start gegaan. Het kan alleen maar slagen!
Beste ouders en begeleiders: bedankt voor de schoolreizen!
Het team
 

Sponsorloop voor het schoolplein op donderdag 28 juni

Op donderdagmiddag 28 juni wordt er een sponsorloop georganiseerd tijdens school .
De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan in het Drachterveld 1 of meerdere rondjes lopen.
In de weken voor de loop krijgen de kinderen een sponsorkaart mee naar huis.
We hopen namelijk met deze sponsorloop nog wat extra geld bijeen te brengen voor de realisatie
van het  nieuwe schoolplein.  Door de activiteiten van dit jaar zijn we al goed op weg om er
iets moois van te (laten) maken.
Bij de kleuters hebben we hulp nodig van ouders die mee willen lopen. Hiervoor wordt nog een oproep gedaan.
De kinderen mogen in de buurt en/of bij familie en vrienden sponsors zoeken voor de loop.
Samen met de Oudercommissie willen we er een gezellige, sportieve middag van maken.
De sponsorkaart gaat maandag 11-6 mee naar huis.
U hoort hier binnenkort meer over van ons.

Gezocht een behulpzame ouder,

die het leuk vindt om samen met mij iedere woensdagmorgen in de schoolbibliotheek te werken. De tijden zijn van 8.45 uur - 12.30 uur. De werkzaamheden zijn variabel: boekenkaften, repareren, te laat lijsten, etc. Ik vind het fijn deze werkzaamheden met iemand te delen en zo samen de mogelijkheden van ons uitleenprogramma te beheersen.
Tevens hebben we op donderdagmiddag de uitleen voor de klassen, welke we volgens een roulatie-rooster met andere vrijwilligers bezetten. Deze tijden zijn van 13.00-15.15 uur.
Bij voldoende vrijwilligers is dit maar 1 keer in de 4 weken.
Wie o Wie,
wil mij komen helpen?
De aanvangsdatum is na de zomervakantie.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:
Marga Machtel tel. 0229-261673 of
Juf Jacqueline Schilder.