Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 1

Agenda:
Maandag 17 september: Ouder info avond + info avond NIO ouders groep 8
Maandag 1 oktober: Jaarvergadering ouder vereniging
Woensdag 3 oktober: Start Kinderboekenweek 
Donderdag 11 oktober: 10 min. gesprekken groep 3 t/m 7
Dinsdag 15 oktober: 10 min. gesprekken groep 3 t/m 7
Dinsdag 16 oktober: Studiedag> alle kinderen zijn vrij.
Maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober: Herfstvakantie
Maandag 29 oktober: Studiedag> alle kinderen zijn vrij

Beste ouders/verzorgers,

Op een gezellige en ontspannen wijze zijn we afgelopen maandagmorgen het nieuwe schooljaar gestart. Het is voor iedereen aan het begin van een nieuw jaar toch weer even wennen. Nieuwe leerlingen en ouders, maar voor zover ik dat kon zien is dat prima gelukt.
 Aan het einde van de week start juf Lina Dol in de kleutergroep, maar ook (een bekende "oud"-collega) gaan we nog verwelkomen. Juf Priscilla Plukkel zal het komende jaar een aantal extra uren gaan invullen.
In ieder geval iedereen weer van harte welkom en allen een goed en succesvol schooljaar toegewenst!
Bij het begin van het schooljaar hebben we al wel weer wat informatie om aan u door te geven.
Schoolgids en toestemmingsformulier.
Afgelopen maandag hebben alle oudste kinderen van een gezin een nieuwe schoolgids meegekregen. In de gids staat weer veel informatie.   Achterin treft u de kalender voor het komende schooljaar aan.  Op de kalender staan de studiedagen en vrije dagen/ vakanties gemeld. Uiteraard gaan we ervan uit dat een weekendje weg of andere bijzondere activiteiten zoveel mogelijk plant in de vakanties en of vrije dagen.  Want verlof kan en mag ik alleen in uitzonderlijke gevallen verlenen.
Alle kinderen hebben een toestemminsformulier ontvangen. We moeten inderdaad voor elk kind een ondertekende verklaring van u als ouders hebben. We ontvangen de formulieren graag zo spoedig mogelijk retour.  Alvast dank voor uw medewerking.
Foto's maken op school.
Als voortvloeisel van de wet op de privacy (AVG) hebben we ook moeten besluiten dat u op school geen foto's meer mag maken. Juist met de verjaardagen van de kleuters is dat wel heel leuk en waardevol, maar toch moeten we daar mee stoppen. Als team vinden we dat niet leuk; u zult dat als ouder ook niet leuk vinden. Maar we moeten dat helaas wel zo afspreken.
Overblijven
Een aantal leerlingen van school blijven in de lunchpauze eten op school.  De begeleiding en organisatie ligt in handen van kinderopvangorganisatie Small Steps.  Met ingang van het nieuwe jaar is er de organisatie iets veranderd.  Voorlopig gaan de kinderen die overblijven om 12 uur eerst een kleine 10 minuten naar buiten. Na een hele morgen hard werken en veel op de stoel zitten kunnen de kinderen eerst wat energie kwijt. Daarna gaan ze rustig eten in de aula of in het lokaal van Small Steps zelf.
Na het eten gaan de kinderen weer naar buiten. De collega's van Smal Steps begeleiden de kinderen tot 12.50 u. Daarna komt er een leerkracht naar buiten om toezicht te houden op het plein.
Aan de ouders van de kinderen die niet overblijven hebben we de vraag ervoor te zorgen dat de kinderen die niet thuis lunchen niet voor 12.50 u op het plein zijn. Voor het overzicht van de collega's van Small Steps, maar ook voor de kinderen zelf is dat gewoon prettig.
 
 
Time out
Vanaf maandag jl. werken we op school met een time Out protocol. Mogelijk heeft u uw kind (-eren)  daar over gehoord. Waarom een time out protocol?  In de schoolgids treft u daarover op pagina 8 een uitgebreide beschrijving.  We hebben het protocol niet ingevoerd omdat er geen afspraken en regels zijn. Uiteraard zijn die er, maar we willen er meer mee bereiken. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderen gaan leren het eigen gedrag te sturen en te voorkomen dat er grenzen worden overschreden. Door een gelijke aanpak door de hele school en het maken van afspraken met de kinderen zelf, gaan we dat bereiken.
Op 17 september a.s. hebben we een kennismakingsavond gepland. De groepsleerkrachten zullen dan ook nader ingaan op de Time Out regeling (nadere informatie over die avond volgt nog)
 
Mededeling ouders + kinderen groep 8
In de schoolgids staat vermeld dat er een informatie avond komt over het voortgezet onderwijs. Hier stond echter nog geen datum bij. Deze is nu wel bekend. 
Maandag 5 november om 19:30 uur. U bent, samen met uw zoon/dochter van harte uitgenodigd in het lokaal van
groep 7-8. De avond wordt verzorgd door twee docenten uit het voortgezet onderwijs.

Gymmen groep 3
Zoals eerder aangegeven,maar toch nog even als reminder. 
Groep 3 gaat samen gymmen met groep 4 op woensdag ochtend in de Brug (mits anders aangegeven door de juf)
Het is de bedoeling dat u uw zoon/dochter daar zelf naar toe brengt en dat de kinderen aanwezig zijn om 8:40 uur.
Juf Jacqueline zal daar ook aanwezig zijn om 8:40 uur.

Ouder informatie avond 17 september

Op maandag 17 september is de ouder informatie avond op de Pancratius.
U kunt dan in de klas van uw kind(eren) kijken wat ze dit nieuwe schooljaar allemaal gaan doen. De leerkracht zal u informatie geven hierover.
Voor de ouders van groep 8 is er deze avond informatie over de NIO toets.

Bewegingsonderwijs informatie 
Omwille van de hygiëne/veiligheid vragen wij u er voor te zorgen dat uw kind over aparte gymkleding en gymschoenen (geen balletschoenen) beschikt. Bij voorkeur een gymbroekje, T-shirt of een gympak. Gymschoenen mogen niet buiten gedragen worden.
Tijdens de gymlessen is het gevaarlijk om sieraden te dragen. Er is contact met andere klasgenoten en de kans dat je blijft haken is aanwezig. Wanneer leerlingen het niet prettig vinden om de sieraden in de gymzaal of kleedkamer neer te leggen, is het raadzaam om ze thuis te laten op de dag dat ze moeten gymmen. De leerkracht die op dat moment gym geeft, is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of het kapot gaan van de sieraden. Het is ook mogelijk om de sieraden af te plakken met zelf meegenomen sporttape.
 
Visie Bewegingsonderwijs
In de bijlagen vind je de visie vanuit Team Sportservice over het bewegingsonderwijs. Deze kun je eventueel meenemen in de schoolgids.
 
Nationale Sportweek (nieuwsbrief)
Dit is al snel in het nieuwe schooljaar, namelijk van 15 t/m 29 september.
Tijdens mijn gymles:
Het Aangepast Sporten staat centraal. Alle bewegingsconsulenten wijken van de jaarplanning af en geven deze weken een gymles gericht op Aangepast Sporten.
Tijdens de gymles van de groepsleerkrachten:
Touwtjespring-challenge: iedere school krijgt een lang springtouw. Jullie mogen proberen om een record te springen, dit filmen, opsturen naar Team Sportservice en de winnaar krijgt een jaar lang gratis lidmaatschap van de sport- en speluitleen. Maar hier krijgen jullie meer informatie over.
 
JeugdSportPas 
De zomervakantie is weer voorbij dus een mooie gelegenheid om een nieuwe sport uit te proberen. Met de JeugdSportPas krijgen de leerlingen de kans om bij een vereniging vier lessen voor € 6,- (uitzonderingen mogelijk) uit te proberen zonder direct lid te worden. Door aan verschillende sportactiviteiten deel te nemen, kunnen de kinderen direct of op een later moment een bewuste sportkeuze maken.
De JeugdSportPas wordt in samenwerking met de lokale verenigingen georganiseerd door Team Sportservice West-Friesland. Alle leerlingen uit Drechterland, Enkhuizen, Medemblik, Stede Broec en Opmeer uit groep 3 t/m 8 komen hiervoor in aanmerking.
In de eerste schoolweek worden de roosters op school uitgedeeld. Inschrijven kan vanaf 10 september tot en met 9 oktober via onze nieuwe website www.jouw.teamsportservice.nl/west-friesland/
Meer informatie over het inschrijven kijk je op het rooster.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Linda Broersen-van den Berg
 
Combinatiefunctionaris Drechterland
Aanwezig op maandag & woensdagmiddag