Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 4

AGENDA
Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest
Donderdag 6 december: Start de school om 9:30 uur
Maandag 17 december: inloopspreekuur Caroline van Duuren in de aula
Donderdag 20 december: Kerstviering 
Vrijdag 21 december: 12:00 uur Kerstvakantie t/m 6-01-2019

Nieuwsbrief Pancratius.

 
Beste ouders/ verzorgers,
 
Met de naderende komst van Sinterklaas is de school weer op prachtige wijze versierd. Gangen en lokalen zien er gezellig uit en geven aan dat we klaar zijn voor de komst van de Sint. Duidelijk is meteen ook dat we de laatste maand van dit kalenderjaar voor ons hebben.  Het gaat toch allemaal weer heel snel.
Uiteraard wens ik u nu al een mooi Sinterklaasfeest toe.
Verder hebben we nog wat informatie  aan u door te geven.
Speelplaats
 
Via de kinderen heeft u dat vast al vernomen, maar het ziet er naar uit dat de kinderen nu snel kunnen voetballen op het nieuwe pannaveld.  Van de leverancier heb ik begrepen dat de spullen binnen zijn.  Ik hoop dat er ruim voor de Kerstvakantie gevoetbald kan worden.
 
Financiële ondersteuning
De gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland zijn aangesloten bij de website Kindpakket.nl  Op die site is informatie te vinden over eventuele financiële ondersteuning voor gezinnen. Ook is het mogelijk om een fashioncheque met een waarde van € 200,- te ontvangen. Uiteraard zijn daar we een aantal voorwaarden aan verbonden.  Aanvragen,  of informatie verkrijgen is mogelijk op het spreekuur bijzondere bijstand in het gemeentehuis op dinsdag en donderdag van 09.00 u tot 12.00 u.
U kunt ook het aanvraagformulier via de website invullen.
Een flyer met informatie is ook op school te verkrijgen. Loopt u daarvoor gerust even bij mij binnen.

Opbrengst Bag2School

Er is dit keer weer enorm veel kleding opgehaald! Super bedankt hiervoor.
Het totaal gewicht is: 664 kg!! Dit geeft een opbrengst van € 199,20
Nogmaals hartelijk bedankt!!
De volgende inzameling zal medio april 2019 zijn.

Sinterklaasfeest 

Woensdag 5 december is Sinterklaas jarig en hij komt dat bij ons op de Pancratius vieren!
Het wordt een feestelijk dag met veel cadeautje en mooie surprises.
Ouders houdt u er rekening mee dat de parkeervakken bij de rotonde vrij blijven.

Omdat het deze avond pakjesavond is mogen de kinderen donderdag 6 december om 9:30 uur op school komen.
Heel veel plezier allemaal!


Kerstcircuit groep 1 t/m 4  

Op 13 en 18 december doen de groep 1 t/m 4 's middags een creatief-kerstcircuit. 
                                           

Alle kinderen moeten voor het kerststukje zelf een bakje met oase en een kaars meenemen.  Graag voorzien van naam, inleveren bij de eigen leerkracht op 11 of 12 december.  

We hebben ook kerstgroen nodig voor de stukjes.  De bedoeling is dat dit in de aula verzameld wordt en dat iedereen daar dan gebruik van kan maken. Heeft u in uw tuin bomen die wel een snoeibeurtje kunnen gebruiken? Neem dan iets mee naar school voor gezamenlijk gebruikt. Inbrengen kan vanaf 11 december. 

Leesbevordering op de Pancratius 

Dit schooljaar ligt de nadruk extra op leesbevordering. We hebben daarvoor een aantal activiteiten gepland gedurende het jaar. Kinderboekenweek, een boekenwinkel in school en een voorleeswedstrijd in de bovenbouw zijn activiteiten die inmiddels achter de rug zijn.  

In december is er een activiteit voor de groepen 1 t/m 4. Het is zo sfeervol om lekker knus in de klas te zitten bij de kerstboom en dan te luisteren naar een mooi verhaal. We nodigen opa's en oma's uit om langs te komen om voor te lezen. Graag aanmelden bij de leerkracht.  

Er kan zelf een boek mee genomen worden of een boek gekozen worden uit de boekenkist die daarvoor klaar staat. Het voorlezen is op dinsdag 11 december t/m dinsdag 18 december van 8.45  tot 9.00 uur. Het boek kan ter voorbereiding mee naar huis genomen worden.  

Wat zullen we genieten van al die verhalen. 

Zwerfboekenkast 

De zwerfboekenkast wordt regelmatig aangevuld en er worden boeken uit geleend. 
Dus kies voor de kerstvakantie een leuk boek uit! 
Hij staat beneden bij de trap. Veel leesplezier!

Oproep voor hulp in de bibliotheek

Via deze weg doen wij nogmaals een oproep voor hulp in onze bibliotheek. Wie wil ons komen helpen met het uitlenen van boeken op donderdagmiddag. Het gaat om 1 donderdag per maand vanaf januari 2019.
U kunt zich opgeven bij Marga Machtel: bibliotheek @rkbspancratius.nl


Ouder Kind Adviseur              

17-12-18 komt Caroline van Duuren hier op school voor het inloopspreekuur. U kunt met al uw vragen over het opgroeien en de opvoeding bij haar terecht.

Zij zal van 8:45 tot 9:45 in de aula? aanwezig zijn.

U bent van harte welkom! De koffie en thee staat klaar..'

                                                                                                               
Uw Ouder Kind adviseur
Voor vragen en/of zorgen over opgroeien en opvoeden
 
Wat doet een de Ouder Kind adviseur?

  • Zij biedt hulp bij opvoeden omdat het heel normaal is als je hierover vragen of twijfels hebt.
  • Zij geeft informatie rondom de ontwikkeling van een kind en jongvolwassenen.
  • Zij is voor kinderen een luisterend oor en steuntje in de rug.
  • Zij helpt ouders bij het doorverwijzen naar andere hulpverlening.

De Ouder Kind adviseur is voor álle ouders in de gemeente Drechterland.
Snel en goed bereikbaar: per mail of telefoontje.
Toegankelijk en informatief: zij organiseert inloopspreekuren, de aanschuiftafels en bezoekt de koffieochtendjes op peuterscholen. Ook is het mogelijk om naast dit aanbod haar te spreken op de school van uw kind óf in de praktijk (Hoofdstraat 207 1611AA Bovenkarspel)
 
De Ouder Kind adviseur biedt advies én hulp en laat niet los tot geregeld is wat nodig is voor het kind.
 
Haar contactgegevens zijn c.vanduuren@drechterland.nl T: 06 47 46 23 77
 Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.
 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor verdere informatie staat zij u graag te woord.
Een terugkoppeling naar school is niet verplicht, maar wel wenselijk in het belang van uw kind.
 
GRAS GROEIT NIET SNELLER DOOR ER AAN TE TREKKEN,         
wél door goede 'voeding' en ruimte om te groeien!