Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 5

AGENDA:
23-1 t/m 2-2: Nationale voorleesdagen

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Afgelopen maandag hebben we met elkaar een goede start gemaakt op school.  Ik hoop dat u allen terug kunt kijken op goed verlopen feestdagen en een fijne kerstvakantie.  Er zijn geen bijzonderheden te melden vanuit de school.  De feestdagen zijn achter de rug en daardoor is er alle ruimte om ons weer goed op het onderwijs te richten. Januari is de maand waarin we voortgangstoetsen af nemen.   Met de resultaten van die toetsen  kunnen we zien of de leerlingen de vorderingen maken die we van ze mogen verwachten. Als team stellen we ons weer de vraag of het aangeboden onderwijs goed is geweest.  Op die manier blijven we ons richten op de kwaliteit van ons onderwijs. Die kwaliteit moet goed zijn, want daar hebben onze leerlingen tenslotte recht op. 

Onderwijsstaking. 

Via de media heeft u kunnen vernemen dat er op 15 maart een onderwijsstaking is aangekondigd.  Ook wij als school werden daardoor verrast. Vooralsnog is niet duidelijk of er gestaakt gaat worden.  Daarover kunnen personeelsleden uiteindelijk zelf een beslissing nemen.  Zodra daarover meer bekend is informeren we u uiteraard, maar wellicht is het toch raadzaam alvast rekening te houden met die datum. 

Ik sluit af met u langs deze weg toch ook nog de allerbeste wensen voor dit jaar toe, mede namens alle collega's. 

Jack Koomen  
 

Kerstviering 2018 

Op donderdag 20 december hebben wij een kerstviering gehouden in Centrum Pancratius. Het thema van het kerstproject was "gast". In de weken ervoor hebben we samen met de kinderen gesproken, gezongen en gewerkt aan dit thema: hoe gedraag je je als gast? Wat is "gastvrij" zijn? 
De herders en de wijzen kwamen als gast in de stal. Maria en Jozef werden niet gastvrij ontvangen in Bethlehem. Hoe zouden wij dat doen? 

Toepasselijk dat wij die avond na een lichtjes-wandeling heel gastvrij werden ontvangen in de warme en kerst-versierde kerk. Hulpouders hadden een heerlijk kerstmaal voorbereid en neergezet. 
Elke groep verhoogde de sfeer door een creatieve bijdrage in de vorm van spel, muziek en zang. Tot slot was er een samenzijn met ouders en optreden door zangkoor "Zingenderwijs" . Wat een geweldige start van het kerstfeest voor iedereen!  

Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage in welke vorm dan ook! 

De kerstcommissie. 
 

Nieuws uit groep 7/8

Bij ons (7 en 8) hebben we een nieuwe lesmethode. Dat heet Leskracht. Daarbij hebben we tijd, mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte bij elkaar. We hebben al veel dingen geleerd. Het vorige thema ging over verschillende culturen. Nu gaat het over duurzaam leven. We beginnen altijd eerst met een paar startcard die we lezen. Dan gaan we met de woorden een woordweb maken. Met die woorden maken we een onderzoeksvraag. Juf maakt daarna de groepjes want we gaan met die onderzoeksvragen een presentatie geven. Dat vinden we erg interessant!

Groetjes Mieke, Eleonore en Eliza!

HANDBAL

Kersttoernooi 2018
We waren met Esmee, Anouk, Imme, Hadil, Hebatullah, Justin en Lonneke. De coach was Carla.
We gingen inspelen voordat wij de wedstrijden moesten spelen. Bij de eerste wedstrijd ging Imme op doel. Bij de tweede wedstrijd ging Anouk op doel en bij de derde wedstrijd ging Justin op doel. De eerste en tweede wedstrijd hadden wij 0.0 gespeeld. De derde wedstrijd hadden wij 3.0 verloren maar we zijn toch nog derde geworden! Dat vinden wij nog best knap. En wij kregen ook chips op het einde van alle wedstrijden. De handbal was heel leuk we hadden heel veel plezier met zijn allen.
 

Lezen en voorlezen..........Hoera!!!!!! 

Nadat we in groep ½ de afgelopen periode de logeerdoos van Mannetje jas meegaven om de kinderen en ouders te enthousiasmeren betreffende voorlezen en lezen, willen we het lezen opnieuw een boost geven:  

De Nationale Voorleesdagen komen er weer aan! Deze worden dit jaar gehouden van 23 januari t/m 2 februari 2019. Op school willen wij ook deze dagen het lezen extra onder de aandacht brengen. Het prentenboek: "Een huis voor Harry" van schrijver Leo Timmers  staat centraal tijdens deze dagen en wij hebben dit boek besteld voor onze groepen. 

We trappen deze dagen af met een voorleesontbijt in de groepen 1 en 2/3. Juf Miranda komt tijdens dit ontbijt voorlezen uit het nieuwe prentenboek. Ook zullen de kinderen uit de bovenbouw, net als voorgaande jaren, komen voorlezen aan de kinderen uit de onderbouw. De juffen van onze school, de peuterschool en van Smal steps zullen onderling bij elkaar komen voorlezen. Deze activiteit doen we alweer een aantal jaren en het is zeker voor herhaling vatbaar! 

In de Westfriese bibliotheek wordt ook extra aandacht geschonken aan De Nationale Voorleesdagen. Misschien kunt u een kijkje nemen op de site. 

Wij hebben er zin in! 

Leesbevordering 

Wij zijn het hele jaar bezig om kinderen enthousiast aan het lezen te krijgen of houden. 

Deze keer gaan de kinderen van groep 5,6,7 en 8 voorlezen bij respectievelijk groep 1/2of 3 en 4. 

Zij kiezen een geschikt boek uit in de bibliotheek. 

Ze bereiden dit goed voor en mogen het boek gaan voorlezen in de week van 25-2 januari. 

Het is altijd een heel leuk gezicht om op allerlei plekken in de school een groot kind twee jongere 

 kinderen te zien voorlezen. 

Gedichten 

De laatste week van januari besteedt elke groep aandacht aan het lezen en maken van gedichten. 
30 januari gaan wij met elkaar gedichten luisteren en lezen.

groep 1, 2/3 en 4 presenteren  een ,al of niet zelf bedacht,  gedicht aan hun klasgenoten.

groep 5/6 2 en 7/8 presenteren er 2 aan hun klasgenoten.

 

Schoolreis           

Oosterblokker, januari 2019     
 
Aan de ouders/verzorgers van alle kinderen van de Pancratiusschool, 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Allereerst willen wij u namens de schoolreiscommissie het allerbeste wensen voor 2019, in een goede gezondheid. 
 
De schoolreiscommissie is de afgelopen tijd druk bezig geweest om weer fantastische schoolreizen te organiseren. Dit jaar hebben we besloten om drie schoolreisjes te organiseren en we kunnen elke hulp van u, als begeleider, gebruiken.   
 
Voor de groepen 1 t/m 6 kunt u zich opgeven als begeleider, voor groep 7 hebben we geen begeleider nodig. 
 
Onderstaand vindt u de data van de schoolreizen, zodat u daar rekening mee kunt houden: 
 
 Groep 1, 2  en 3 gaan maandag  27 mei op schoolreis 
 
 met groep 4, 5 en 6 gaan we maandag 20 mei op schoolreis 
 
 Groep 7 gaat ook maandag 27 mei op schoolreis 
 
U kunt zich uitsluitend per email opgeven/aanmelden als u wilt helpen; stuurt u dan een email naar: 
 
schoolreiscommissiedekieft@gmail.com 
 
 
Geef duidelijk in de email aan met welke groep u mee wilt gaan en vermeld ook uw mobiele telefoonnummer. Onduidelijke of niet volledige opgaves kunnen niet in behandeling worden genomen ! Graag ontvangen wij zo snel mogelijk uw opgave, zodat wij ook u zo snel mogelijk uitsluitsel kunnen geven.  
 
Naam: …………………………….  Naam leerling: ………………………... 
 
Groep : …….……..    Mobiel telefoonnummer: ……………………….  
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolreiscommissie (schoolreiscommissiedekieft@gmail.com )