Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwsbrief 6

AGENDA:

Vrijdag 8-2: Rapporten mee naar huis
Week 7: 10 minuten gesprekken ( inschrijven via ouderportaal)
Donderdag 14-2: studie middag, alle kinderen zijn 's middags vrij
Maandag 18 t/m vrijdag 22-2: Voorjaarsvakantie
Maandag 4 maart: Carnaval viering


In de bijlages:
MR-nieuws
 

Beste ouders/ verzorgers, 

Op het moment van schrijven is het guur weer buiten. Natte sneeuw, wind en ook nog regen. De winter lijkt zich terug te trekken en we gaan over naar wat hogere temperaturen.  Als het dan toch echt niet wil winteren, dan maar op naar hogere temperaturen en een voorjaarsgevoel.  

Voor u ligt alweer de volgende nieuwsbrief. De maand januari hebben we afgerond. De leerlingen hebben afgelopen maand veel toetsen moeten maken. Zo halverwege het schooljaar willen we weten of onze leerlingen en in het verlengde daarvan de school goede resultaten hebben behaald. Dat is uiteraard waar we op hopen. Volgende week donderdagmiddag hebben we een studiemiddag gepland. Doel van die middag is het doornemen van alle gegevens en daar onze conclusie uit trekken.   

Nieuws vanuit de werkgroep schoolplein. 

Op de achtergrond is de werkgroep schoolplein nog steeds bezig om te werken naar een herinrichting van het schoolplein.   En voor er resultaat is, we moeten toch wel heel geduldig zijn.  De plannen om het schoolplein naar achteren uit te breiden zijn er nog steeds. Toestemming om dat te gaan doen, was er echter nog steeds. De strook grond achter het hek is nl. van de gemeente; zij moeten voor de uitbreiding uiteindelijk toestemming geven. Uiteindelijk is er goed nieuws te melden; de toestemming hebben we nu mondeling binnen.  We wachten nog op de schriftelijke bevestiging maar kunnen nu wel door met de uitwerking van de plannen. 

Op de website van de school is een pagina schoolplein aangemaakt. Wanneer we als werkgroep nieuws te melden hebben, plaatsen we het op die pagina. De eerste berichtjes zijn al geplaatst. 

Vlak voor de kerstvakantie hebben we al wel een nieuw pannaveld kunnen laten plaatsen.  We merken tot nog toe dat daar elke dag gebruik van wordt gemaakt. En dat is mooi!! 

Opvallend. 

Zo af en toe woon ik een les bij van één van de leerkrachten. De afgelopen twee weken ben ik een aantal keren in verschillende groepen geweest. Ik zie daar hardwerkende leerkrachten en leerlingen. Maar ik zag ook veel kinderen die een vermoeide indruk maken. Daar kunnen uiteraard allerlei redenen voor zijn, maar ik dacht er hier toch iets over te noteren. Goed uitgerust zijn draagt bij aan goede leerprestaties. Dat is op zich geen nieuws. Maar door het hier te noteren hoop ik dat u zich de vraag stelt of uw zoon/ dochter inderdaad aan voldoende nachtrust toekomt.  Goed uitgerust zijn, het is zo belangrijk. 

Oudergesprekken. 

Inmiddels heeft u via het ouderportaal de uitnodiging ontvangen om u in te schrijven voor de oudergesprekken op school.  Voor die gesprekken nodigen we u en uw zoon/ dochter ook uit. Dat geldt voor alle leerlingen vanaf groep 4.   Voor groep 3 leerlingen laten we dat nog vrij en geven u de keuze. Het is aan u om te bepalen of u uw zoon/ dochter meeneemt naar het gesprek op school. Het mag, maar hoeft nog niet.  

Muziekproject + Malawi 

Muziekproject met de hele school! 
12 maart start ons muziekproject o.l.v. Linda Meester, ( dochter van juf Margret!) in de aula. 
Zij gaat een half uur met de kinderen zingen en muziek maken. Daarna starten we in de groepen met MUZIEK. Het project duurt 3 weken. 
Het project wordt verbonden aan een goed doel, nl  edukans  voor een basisschool in Malawi 
De afsluiting vindt plaats op 3 april en 5 april. Dit wordt een waar muzikaal festijn, waar bij de kinderen optredens verzorgen. Tevens vertelt Lina dan iets over het project in Malawi. 

Wij zorgen  voor een hapje en drankje  en hopen dat u als  ouders  een kaartje wil kopen. 

Meer informatie hierover volgt later. 


Carnaval 

Maandagmiddag 4 maart vieren wij Carnaval op de Pancratius.
De kinderen mogen 's middag verkleed op school komen.
Verdere informatie volgt later.

Nieuws uit de kleutergroep

Op woensdag 30-1 mochten de kinderen van de Zwaluwgroep en de kinderen van groep 1  t/m 3 kennis maken met Thomas de stoomtrein.
Denise van de Zwaluwgroep had deze activiteit georganiseerd.
In het speel- gymlokaal, waar diverse spoorbanen stonden, keken de kinderen hun ogen uit en genoten volop van zoveel moois.
Aan het einde van de ochtend  keerden de kinderen naar huis met een heus diploma op zak.
" Geslaagd voor het diploma modelmachinist 1e klasse".
Wij vonden het een zeer geslaagde ochtend!

Gedichtenochtend

In het kader van leesbevordering is er in elke groep aandacht besteed aan het leren of maken van een gedicht.
Woensdag 30 januari kwamen alle groepen bij elkaar om een gedicht voor te dragen en naar elkaars werk te luisteren
Groep 1 begon met een gedicht over rupsje nooit genoeg. , ondersteund door de prachtige tekeningen uit het prentenboek.
Daarna kwamen de andere groepen met een zelf gemaakt gedicht.
Er werd enthousiast gedichten voorgedragen, en er werd goed naar elkaar geluisterd.

Voorlezen

Wij hebben met groep 7/8 voorgelezen aan groep 3/4, vanwege de nationale voorleesdagen.  We moesten twee keer voorlezen aan twee kinderen. Als ze wilden mochten ze zelf ook een bladzijde lezen. We hebben voorgelezen uit een prentenboek. We bespraken ook de blaadjes uit het prentenboek. Het was erg leuk!
Groetjes,

Donna, Lynn en Lonneke

Leskracht

We zijn ondertussen al een tijdje bezig met de methode leskracht. Dit gaat erg goed.
In de link vindt u een filmpje over leskracht. Misschien leuk om te zien hoe de methode werkt.
https://youtu.be/6w_kTPOaBJs

Kinderconcert Peter en de Wolf

Kom zondag 10 februari 2019 naar het kinderconcert Peter en de Wolf. Docenten van Muziekschool Oostelijk West-Friesland en Stede Broec voeren een muzikale versie van het sprookje op. Na het concert kunnen zowel kinderen als volwassenen enkele instrumenten uitproberen. Het muziekstuk wordt opgeluisterd met projecties van het sprookje. Voor en na het concert kunnen kinderen maskers maken van de verschillende personages uit het sprookje.

Reserveer kaarten

Aanvang
Kinderconcert 13.30 - 14.30 uur
Maskers maken 12.00 - 16.00 uur

Entree
Kinderen t/m 12 jaar € 4,50 bij vooraf reserveren / € 5,- aan de deur
Normale entree € 6,50 bij vooraf reserveren / € 7,50 aan de deur

https://www.kasteelradboud.nl/2018/12/26/kinderconcert-peter-en-de-wolf/ 

Met muzikale groet,

Steffen Snip

Kindervakantie spelen ( zie ook de bijlage)
De Vakantiespelen komen er weer aan. Elk jaar een feest voor alle kinderen uit West-Friesland en omstreken. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus naar het bos om daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven een echt vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het bos. Dit alles mogelijk gemaakt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Aanmelden voor de Vakantiespelen gaat eenvoudig via www.stichtingvakantiespelen.nl