Corona-maatregelen

Betreft: sluiting van scholen i.v.m. coronavirus

Grootebroek, 15 maart 2020.

Beste ouder(s) / verzorger(s),

De overheid heeft besloten de scholen vanaf maandag 16 maart te sluiten tot 6
april 2020.
Wij zullen met ingang van morgen, maandag 16 maart 2020, opvang bieden aan
die kinderen, waarvan de ouders werken in de zogenaamde vitale beroepen
(zorg, brandweer, politie, voedselvoorziening en kinderen van leerkrachten die
zorgdragen voor deze tijdelijke opvang op school) zoals door de overheid is
vastgesteld. Wij willen deze opvang bieden zo klein mogelijk houden, passend bij
de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Veiligheid
en gezondheid blijven voor ons allen vanzelfsprekend daarbij voorop staan.
Onze collega's zullen zich voorbereiden op twee zaken:
1 Het bieden van de opvang aan kinderen van bovengenoemde ouders. Wij
zullen zien hoe zich dat ontwikkelt. We nemen hierbij onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hier blijft natuurlijk gelden dat
kinderen met ziekteverschijnselen thuis dienen te blijven.
2 Het aanbieden van afstandsonderwijs, waarbij we gebruik kunnen maken
van onze online mogelijkheden. Via de school van uw kind(eren) ontvangt
u hier meer informatie over.
Verder verzoeken wij u om de berichtgeving van school frequent te lezen. Wij
beseffen dat we een groot beroep doen op onze ouder(s)/verzorger(s) én op onze
collega's. Alvast dank voor die extra inzet, creativiteit en het meedenken.

Mede namens onze directeuren,

Ruud van Herp
uitvoerend bestuurder