Een brede basis onder onze vleugels

Nieuwe schoolplein

In de afgelopen maanden wordt er in kleine stappen toegewerkt naar het herinrichten van de speelplaats. Ondertussen zijn de plannen min of meer rond en zijn er voorbereidingen gestart.   Door een medewerker van loonbedrijf Wit en Zn. B.V. is de groenstrook achter de school geruimd en voorbereid voor de volgende fase. Met een flinke korting op de kosten van uitvoering is die klus gerealiseerd.Pannaveld geplaatst!

In 2018 heeft een werkgroepje namens de leerlingen, team en ouders de eerste voorbereidingen getroffen om de speelplaats van onze school opnieuw in te richten.  Onze leerlingen geven al een poosje aan dat het plein nogal saai is. En dat is terecht. Met de werkgroep hebben  we de wensen van de kinderen geïnventariseerd  en de eerste plannen uitgewerkt. In samenwerking met de gemeente zal het plein ook uitgebreid gaan worden.  Het realiseren van die uitbreiding vraagt nog wel tijd. Om die reden hebben we daarom besloten alvast een pannaveld te laten plaatsen. Kort voor de kerstvakantie is dat gedaan en sindsdien voetballen er dagelijks kinderen met veel plezier!

De aanschaf en het plaatsen van speeltoestellen op het plein is een kostbare aangelegenheid. De leerlingen hebben daarvoor al een aantal acties uitgevoerd en onze spaarpot groeit beetje bij beetje.

Ook hebben we verschillende fondsen al aangeschreven met de vraag een bijdrage te leveren.

Heel snel al hebben we van de Stichting Koeman Leegwater een toezegging gekregen!  Het pannaveld wat is geplaatst hebben we van de bijdrage van de Stichting Koeman  Leegwater kunnen betalen.  En uiteraard namens onze leerlingen nu al onze dank daarvoor !

 

Maar we zijn  nog lang niet klaar.  Wanneer er weer nieuws te melden is kunt u dat lezen op deze pagina!