Nieuwe schoolplein


Het ontwerp:


Onze sponsoren tot nu toe zijn:
DE GLAZENIER  
 


 

Aanleiding

Het is hoog tijd voor uitbreiding van het schoolplein! Al jaren blijkt uit onderzoek dat kinderen uit Oosterblokker die voor, tijdens en na schooltijd van het schoolplein gebruik maken het plein als saai en niet uitdagend ervaren. Het plein nodigt niet genoeg uit tot spel, terwijl een goed plein zoveel meer kan zijn. De gemeente als eigenaar van de grond kan niet geheel voorzien in de wensen van de kinderen. Daarom nemen wij als school, ouders en kinderen zelf het initiatief om het schoolplein uit te breiden en zo in te richten dat er een nieuwe, uitdagende en natuurlijke speelomgeving ontstaat waar we tot in lengte van jaren plezier van kunnen beleven. Voor jong en oud, voor het dorp en de school. Maar u begrijpt, hier is hulp voor nodig.

 

Argumenten

De belangrijkste argumenten voor herinrichting van het schoolplein zijn:

Ø   Het belangrijkste argument komt van de kinderen zelf. Zij ervaren het huidige schoolplein als saai en niet uitdagend.

Ø   Een gevarieerd speelplein werkt positief door in de motorische ontwikkeling van kinderen.

Ø   Door voldoende en uitdagend aanbod vanuit de inrichting van het plein, vervelen kinderen zich minder. Een uitnodigend plein heeft een positieve uitwerking op het (speel-) gedrag van kinderen. 

Ø   Het plein blijft toegankelijk en is voor kinderen buiten de schooltijden om ook een uitnodigende ontmoetings- en speelplek.

Ø   Niet onvermeld mag blijven dat scholen het realiseren van een nieuw ingericht plein zelf moeten oppakken. Middelen en/of voorzieningen door overheid/ gemeente worden hier beperkt beschikbaar voor gesteld.

 

Wat zijn de wensen van de kinderen?

Nu leuk:              schommels en rekstokken

Nu niet leuk:     plek achterin om de hoek

Grootte:              te klein

Buiten les:          leuk

Wensen:              voetballen - balspellen

                                schommels en rekstokken

                                natuur

                                klimmen en klauteren

                                water (leuk, maar niet te diep, kinderen zien de nadelen van nat worden)

                                alle kinderen op het achterplein laten spelen, meer overzicht/veiligheid.

 

Wat is er tot nu toe reeds gedaan?

In de afgelopen maanden is er in de voorbereiding al veel gebeurd. Er is nauw contact met de gemeente, de mening van de kinderen is twee maal geïnventariseerd, de mening van het team is gevraagd, medehuurders van het pand zijn gevraagd, er zijn diverse offertes opgevraagd, er zijn fondsen benaderd, er zijn diverse sponsoracties van de kinderen geweest, schoolpleinen zijn bezocht, diverse toestellen zijn bekeken, er is een inloopavond geweest voor ouders/verzorgers van de kinderen van school, er zijn gesprekken gevoerd met lokale specialisten/vaklieden. Ondertussen zijn de plannen min of meer rond en zijn er voorbereidingen gestart.  

Groenstrook geruimd

Door een medewerker van loonbedrijf Wit en Zn. B.V. is de groenstrook achter de school geruimd en voorbereid voor de volgende fase. Met een flinke korting op de kosten van uitvoering is die klus gerealiseerd. Hiervoor zijn wij Loonbedrijf Wit en Zn. B.V. erg dankbaar.

Pannaveld geplaatst

Het realiseren van die uitbreiding vraagt nog wel tijd en voor kinderen kan dat erg lang duren. Om die reden is daarom besloten alvast een pannaveld te laten plaatsen. Kort voor de kerstvakantie is dat gedaan en sindsdien voetballen er dagelijks kinderen met veel plezier! Het pannaveld wat is geplaatst hebben we van de bijdrage van de Stichting Koeman  Leegwater kunnen betalen.  En uiteraard namens onze leerlingen nu al onze dank daarvoor !

 

Het plan

Met toestemming van de gemeente, zal gelijktijdig met de herinrichting ook de oppervlakte van het terrein uitbreiden. Dit heeft als gevolg dat er een nieuw hekwerk geplaatst moet worden (dit was ook hard nodig). Daarnaast willen we het meer speeltoestellen en meer groen toevoegen als contrast naast het bestaande geheel betegelde plein.

 

Sponsoring

Er zijn reeds diverse leuke acties samen met de kinderen en ouders opgezet. De kinderen hebben samen eigen bedachte activiteiten organiseren zoals o.a. een kerstkaartenactie en een sponsorloop. De ouders zullen waar nodig zelf ook fysiek de handen uit de mouwen steken en zo helpen de kosten iets naar beneden te halen. Ook zullen bedrijven in de omgeving worden benaderd.

 

Donatie

Alle donaties zijn welkom! Zowel financieel als materieel. Kunt u materialen missen die wij kunnen gebruiken? Dan vernemen wij dat graag persoonlijk van u.

Waar denken wij dan zoal aan bij een materiele donatie?

-       Aanleveren van grond.

-       Aanleveren van vaste planten/struiken.

-       Aanleveren van keien, klinkers, schelpen, houtsnippers.

-       Aanleveren cement, metselzand, klinkers en oude tegels.

-       Hulp bij tuinaanleg.

-       Hulp bij verwijderen en neerzetten hekwerk.

-       Hulp bij afvoeren materiaal.

Materiele donaties geven recht op logovermelding op de bedankpagina van onze website, logovermelding op een speciaal sponsorbord en u ontvangt een uitnodiging voor de feestelijke opening. Mail uw logo in jpg/eps-bestand aan schoolplein@rkbspancratius.nl

Indien u een financiële bijdrage overweegt dan hebben wij onderstaande sponsorpakketten:

1)        Bedrag tot € 150,-- > NL61 RABO 0130216801 o.v.v. Pancratius 07AV bijdrage schoolplein.

 Logovermelding op de bedankpagina van onze website. Mail uw logo in jpg/eps-bestand aan schoolplein@rkbspancratius.nl

2)        Bedrag vanaf € 150,-- > NL61 RABO 0130216801 o.v.v. Pancratius 07AV bijdrage schoolplein.
 Logovermelding op de bedankpagina van onze website, logovermelding op een speciaal sponsorbord en u ontvangt een uitnodiging voor de feestelijke opening. Mail uw logo in jpg/eps-bestand aan schoolplein@rkbspancratius.nl

 

Contact

Heeft u nog vragen? Opmerkingen of suggesties? Neemt u gerust contact met ons op. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

0229 261270         

schoolplein@rkbspancratius.nl