Onderwijsinspectie

De school valt onder het basistoezicht van de Onderwijsinspectie.
Rapport SKO De Streek 2024