Vakanties en verlof

Vakantierooster 2023-2024 (regio Noord)

Vrijdag 19 juli 2024 12.00 uur start zomervakantie
Zomervakantie 20 juli t/m 1 sept 2024

Vakantierooster 2024-2025 (regio Noord)
Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november
Kerstvakantie 20 december om 12.00 uur t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 februari
(let op: aansluitend studiedagen)

Meivakantie
(incl. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag)

18 april t/m 5 mei
Hemelvaart 29 en 30 mei
Tweede Pinksterdag 9 juni
Kermis 23 juni
Zomervakantie 11 juli om 12.00 uur

Studiedagen 2024-2025 - alle leerlingen hebben een lesvrije dag
Donderdag 3 oktober
Maandag 4 november
Vrijdag 6 december
Vrijdag 14 februari
Maandag 24 februari
Dinsdag 25 februari
Donderdag 17 april
Dinsdag 3 juni
Dinsdag 24 juni

Extra verlof
Extra vakantieverlof of verlof i.v.m. bijzondere familiegebeurtenissen dient 6 weken vooraf schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie. 

Aanvraagformulier verlof

Voor meer informatieof u uw kind mee mag nemen op vakantie buiten de schoolvakantie om, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.